Nyhetsartikkel

Opioider mot langvarige smerter: - Det finnes alternativer

Omtrent 50 prosent av norske pasienter som får opioider på blå resept mot sterke kroniske smerter, blir langvarige brukere. En studie fra Folkehelseinstituttet viser at nær 17 400 pasienter får opioider på blå resept i Norge i dag. Men det finnes alternativer til sterke smertestillende medisiner.

En studie utført av Folkehelseinstituttet (FHI) viser at i 2018 fikk 17 383 nordmenn sterke smertestillende medisiner med opioider på blå resept.

Forskningen viser at nesten halvparten av pasientene som får opioider på blå resept mot kroniske smerter, blir langvarige brukere. Flere pasienter får høyere doser enn anbefalt. Det skriver FHI på sine nettsider.

Studien er publisert i Tidsskrift for Den norske legeforening1.

Fortsetter behandlingen lenge

Opioider er blant annet blitt brukt for å dempe sterke smerter knyttet til kreftsykdom. Men i 2008 ble blåreseptordningen endret. Dermed kunne alle pasienter med langvarige kraftige smerter få forskrevet opioider på blå resept.

Forskningen til FHI viser at blant de som startet med opioider på blå resept i 2009, gikk omtrent halvparten på behandlingen ni år etter. Langt flere kvinner enn menn bruker opioider mot langvarige smerter, og jo høyere alder jo mer utbredt er bruken.

Flere fikk også høyere doser enn hva blåreseptordningen tillater.

Neste side