Nyhetsartikkel

Opioider mot langvarige smerter: - Det finnes alternativer

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Dosestørrelse

Forskerne bak FHI-studien har studert hvor mange pasienter som fikk forskrevet opioider på blå resept i løpet av en tiårsperiode mellom 2008 og 2018. De undersøkte også hvor stor andel som fortsatte med behandling etter ni år, og hvor mange som fikk høyere doser enn hva blåreseptordningen tillater.

Resultatene viste dette: I løpet studieperioden økte antall pasienter som fikk minst ett opioid på blå resept, fra 5 568 til 17 383. Av de 17 383 pasientene som fikk opioider på blå resept i 2018, fikk 331 pasienter utlevert høyere doser enn anbefalt.

– Antall pasienter som får høyere doser av opioider enn anbefalt, er ikke så høyt, men dosestørrelsene gir grunn til bekymring. De høye dosene kan bety at brukerne har utviklet avhengighet. Kanskje kunne det være et bedre alternativ for disse pasientene å få behandling av spesialister i rusmedisin, sier forsker og professor Svetlana Skurtveit ved FHI i nyhetsmeldingen fra instituttet. Skurtveit er også en av forfatterne bak studien.

Kilder

Referanser

  1. Skurtveit,S., Hjellvik, V., et.al. Forskriving av opioider på blå resept mot langvarige smerter. Tidsskr Nor Legeforen 2020. doi:0.4045/tidsskr.20.0153
Forrige side