Intervju

Pust og pusteteknikk

Intens pust

Andre pusteteknikker som er studert i forskningsmiljøet, er metoder der det veksles mellom rask og stimulerende og rolig pust. Dette er gamle teknikker som nå blir studert i behandling av blant annet posttraumatisk stresslidelse (PTSD). Både det å veksle mellom neseborene når man puster, å puste intenst og det å trene på rolig pust, står sentralt her.

- Den intense og hurtige pusten stimulerer sympatikusaktivering. Det kan kanskje virke litt rart at en gjør det frivillig. Men det å aktivere bevisst ved hjelp av pusten og deretter å roe ned pusten, eller holde pusten litt og variere fram og tilbake, vil gi mer kontroll. Mange opplever at nervesystemet roer seg ned når en først frivillig har aktivert det gjennom pusten. Slike metoder kan for enkelte oppleves litt overveldende, og det kan være lurt å lære av en kyndig utøver.

- Alle metoder virker kanskje best når de er nye, men det er seriøs forskning som gjøres på dette nå, og det ser ut til at det kan ha potensiale innen PTSD og også på depresjonsbehandling i visse studier, sier Binder.

Han forteller at å jobbe med veksling mellom intens og rolig pust ser ut til å kunne være til hjelp på angst, depresjon og søvnløshet.

- Men vi vet ikke nok om mekanismene ennå. De som driver med dette, sier at hvis du bevisst aktiverer kroppen, kan du også bevisst deaktivere den. Du får altså mer kontroll over kroppen, avslutter Binder.

Det er laget apper som kan hjelpe deg til å trene på å holde en rolig pusterytme, for eksempel BreathEasyFree og Breathing App.

Kilder

Referanser

  1. Zaccaro A, Piarulli A, et.al. How Breath-Control Can Change Your Life: A Systematic Review on Psycho-Physiological Correlates of Slow Breathing. Front. Hum. Neurosci 2018. www.frontiersin.org
  2. Bernardi L, Sleight P, et.al. Effect of rosary prayer and yoga mantras on autonomic cardiovascular rhythms: comparative study. BMJ 2001. www.bmj.com
  3. Semantic Scholar: Effect of Nasal Versus Oral Breathing on Vo2max and Physiological Economy in Recreational Runners Following an Extended Period Spent Using Nasally Restricted Breathing www.semanticscholar.org
Forrige side