Intervju

Transkjønnethet - hva er det?

- Transkjønnet betyr at det er manglende samsvar med det kjønnet man er tildelt ved fødselen og selvopplevd kjønn. Foreldre må vite at det å være trans er høyst forenlig med å ha gode liv, sier Esben Esther Pirelli Benestad.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon


Overskriften "Født i feil kropp" er hyppig brukt når mediene forteller historien om transkjønnete. Trolig er det en forenklet beskrivelse. Men hva er transseksuell, transperson eller transkjønnethet - og hva med begrepet «kjønnsinkongruens»?

Les vårt intervju med Esben Esther Pirelli Benestad (bildet) som forklarer begrepene, forteller om behandling, utfordringer og muligheter for transkjønnete.

Benestad er lege, spesialist i klinisk sexologi og professor i sexologi i Agder – og er åpen transperson.

All forskning tilsier at det er klokt å la barnet få te seg som det vil, ta på kjole om han vil det, da går det mye bedre. Det finnes ingen behandling som kan endre denne oppfatningen barnet har av seg selv, sier Esben Esther Pirelli Benestad.

Kjønnsinkongruens 

- Trans betyr tvers over - andre siden. Transkjønnet betyr at det er manglende samsvar med det kjønnet man er tildelt ved fødselen og selvopplevd kjønn, sier Pirelli Benestad.

Kjønn tildelt ved fødselen er basert på ytre kjønnsorgan, altså: en person med kvinnelig kroppslig kjønn kan oppleve å ha en mannlig kjønnsidentitet.

Diagnosen har tidligere blitt kalt for kjønnsidentitetsforstyrrelse eller GID (av engelsk: Gender Identity Disorder).

Verdens helseorganisasjonen (WHO) har i lengre tid arbeidet med en revidering av de internasjonale diagnosemanualene. I dette arbeidet er «transseksualisme» og «transgender» fjernet og erstattet med en samlediagnosen «kjønnsinkongruens», som betyr manglende samsvar mellom det biologiske og opplevde kjønnet.
I det gamle internasjonale diagnosesystemet, ICD-10, hørte transseksualisme til under psykiske lidelser. Men i mai 2018 kom den nye versjonen ICD-11, der diagnosen er flyttet til et nytt kapittel knyttet til seksuell helse.

Neste side