Nyhetsartikkel

Vellykket behandling for diabetes type 2 kan være avhengig av tidspunkt på dagen

En ny studie viser at skjelettmuskulaturen til mennesker med diabetes type 2 har en annen "døgnrytme" sammenlignet med andre.

Studien ble publisert i Science Advances1 og er gjennomført av blant annet forskere fra Karolinska Instituttet i Sverige og Københavns universitet. 

De har oppdaget at den biologiske klokka i muskelcellene hos pasienter med diabetes type 2 ikke går på samme måte som hos andre.

Resultatene av studien tyder på at behandling for diabetes type 2 kan være mer eller mindre effektiv avhengig av når på dagen medisinene blir tatt. 

Cellenes klokke

Men cellenes biologiske klokke - hva er det? Forskerne forklarer det på følgende måte i en nyhetsmelding fra Københavns universitet2:

Nesten alle celler regulerer sine biologiske prosesser over en periode på 24 timer - cellenes døgnrytme. För å gjøre dette, bruker cellene en biologisk klokke som slår av og på ulike gener om natta og dagen, og gjør det mulig for mennesker å tilpasse sine daglige aktiviteter til døgnsyklusen med dagslys og mørke. 

Forskere vet allerede at det er ugunstig for den metabolske helsa vår om den biologiske klokka vår går i stykker - for eksempel på grunn av skiftarbeid eller søvnforstyrrelser. De skriver at det er uklart hvordan den biologiske klokka for mennesker med diabetes type 2 skiller seg fra friske menneskers klokke. 

Kan optimere behandlingen

Men nå har altså en gruppe forskere påvist at skjelettmuskulaturen hos mennesker med diabetes type 2 har en annen døgnrytme. Årsaken til dette mener de er et "kommunikasjonssammenbrudd" mellom cellenes tidsregulerende molekyler og de mitokondriene som produserer kjemisk energi til celler. 

- Det lovende ved denne forskningen er at den kan hjelpe oss med å finjustere  behandlingen av diabetes type 2 - og dermed optimere effekten, sier professor Juleen R. Zierath fra Karolinska Institutet og Novo Nordisk Fondens Center for Basic Metabolic Research (CBMR) ved Københavns Universitet.

I studien har forskerne undersøkt hvilke gener i skjelettmuskulaturen som veksler i døgnaktivitet hos personer med diabetes type 2, og sammenlignet dette med friske mennesker. De oppdaget at cellene hos personer med diabetes type 2 hadde færre og annerledes klokkegener (som forteller cellene våre hva tiden er). 

Forskerne utførte også andre eksperimenter: de brukte data fra kliniske tester samt dyre-og laboratorieforsøk. Dette viste at mitokondriene kommuniserer med molekylene i cellene våre som holder kontroll på døgnrytmen, og at denne kommunikasjonen bryter sammen hos mennesker med diabetes type 2. 

Kost og mosjon

Noen vanlige medisiner som brukes i behandlingen av diabetes type 2 påvirker mitokondriene, noe som kan innebære at effekten beror på hvilken tid av døgnet de blir tatt. Resultatene fra denne studien tyder på at man må ta hensyn til cellenes døgnrytme ved legemiddelbehandling av sykdommen. 

Videre står det i nyhetmeldingen at klokkegenene kan påvirkes både av kost og mosjon. 

- Personer med diabetes type 2 får ofte råd om kost og mosjon som en del av behandlingen, og begge disse behandlingene kan påvirke tidsregulerende molekyler og mitokondrier, sier Brendan Gabriel, forsker Karolinska Institutet.

I nyhetsmeldingen heter det at avbrutte søvnmønstre er kjent for å øke risikoen for å utvikle diabetes type 2. Forskerne mener resultatene beviser at de omtalte forstyrrelsene kan være forbundet med molekylærbiologien i celler.

Kilder

Referanser

  1. Gabriel B, Altinas A, et.al. Disrupted circadian oscillations in type 2 diabetes are linked to altered rhythmic mitochondrial metabolism in skeletal muscle. SCIENCE ADVANCES 2021. doi:DOI: 10.1126/sciadv.abi9654 DOI
  2. https://sund.ku.dk/nyheder/2021/10/sammenbrud-i-kommunikationen/