Informasjon

Å strø larver i såret

Larvebehandling fjerner dødt vev i alvorlige sår raskere enn normale sårbandasjer. Men denne utradisjonelle metoden er til gjengjeld mer smertefull, ifølge en ny studie.

Åpne sår som ikke vil gro er et utbredt problem på sykehus og sykehjem. Pasienter kan lett bli utsatt for liggesår eller sårinfeksjoner etter operasjoner.

Larvebehandling er blitt en stadig mer populær behandlingsmetode for denne type sår. En gruppe britiske forskere har derfor undersøkt effekten av metoden og publisert resultatene i legetidsskriftet British Medical Journal.

Levende plaster

Larvene fungerer bokstavelig talt som et levende plaster. Små, sterile spyfluelarver legges i såret, men uten mulighet for å krype utenfor sårkantene. I såret spiser larvene dødt vev i noen dager.

Effektiv fjerning av dødt vev er viktig i god sårbehandling siden dødt vev forsinker tilhelingen og gir grobunn for farlige multiresistente stafylokokk-bakterier (MRSA). Disse bakteriene kan føre til livstruende sykdommer som blodforgiftning fordi vanlige antibiotika ikke hjelper.

Fordelen med larvene er at de kun spiser dødt vev og ikke friskt vev. Når larvene har spist seg mette og vokst seg store, fjernes de av helsepersonell. En ny runde med larvebehandling kan vurderes dersom det fortsatt er mye dødt vev i såret.

Behandlet leggsår

Studien bestod av 267 pasienter som ble delt inn i tre grupper. Alle pasientene hadde minst et venøst leggsår. To av gruppene fikk larvebehandling, mens den tredje fikk vanlig sårbehandling med steril og lindrende gele som brukes i åpne sår (hydrogel). Deltakerne ble fulgt i maksimalt ett år etter behandlingen.

Venøse leggsår er sår nedenfor kneet, gjerne i ankelregionen, som ikke gror i løpet av seks uker. Årsaken er dårlig blodsirkulasjon. Ifølge forskningsartikkelen blir kun halvparten av denne type sår gjengrodd etter 16 uker.

Få fordeler med insekter

Forskerne kom fram til at larvebehandling ikke var noe vesentlig bedre enn normal behandling med hydrogel. Sårene grodde ikke fortere med larver, og det var heller ikke flere som ble friske av å ha insekter krypende i sårene sine. Den største fordelen med larvene var at de fjernet dødt vev raskere enn tradisjonell behandling. Ulempen var at larvebehandling førte til sterkere smerter hos pasientene.

Nygammel metode

Å bruke levende larver til å framskynde helingsprosessen av sår, er ikke et nytt fenomen. Larvenes gunstige egenskaper har vært kjent i over 400 år, men ble først utnyttet i stor grad av amerikanerne i 1930-årene - før antibiotika gjorde larver overflødige.

Sårbehandling med levende larver er derfor en metode som nylig har blitt gjenoppdaget. I de siste årene har flere sykehus i ulike land fått øynene opp for larvebehandlingen. I Norden er det Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Gøteborg som har vært de fremste på dette feltet. Svenskene har helt siden 1997 eksperimentert med å strø larver i sårene på sine pasienter.

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

  1. Dumville JC, Worthy G, Bland M et al. Larval therapy for leg ulcers (VenUS II): randomised controlled trial. BMJ 2009; 338: b773. BMJ (DOI)
  2. Courtenay M, Church JC, Ryan TJ. Larva therapy in wound management. J R Soc Med 2000; 93: 72-74.
  3. Wolff H, Hansson C. Rearing Larvae of Lucilia sericata for Chronic Ulcer Treatment - an Improved Method. Acta Derm Venereol 2005; 85: 126-131.