Informasjon

Adferdsterapi og trening mot CFS/ME

Sølvskottberget Rehabiliteringssenter tilbyr pasienter med kronisk utmattelsessyndrom (CFS/ME) kognitiv terapi og gradert fysisk trening. Nhi.no har intervjuet ansvarlig lege Arild Nørstebø om behandlingsmetoden.

Sølvskottberget Rehabiliteringssenter ligger på toppen av en dalside i Øyer kommune, tre mil nord for Lillehammer. Den private helseinstitusjonen tilbyr rehabilitering og trening i mestring for pasienter med kronisk utmattelsessyndrom eller myalgisk encefalopati (ME). Hver sjette uke tar Sølvskottberget inn 18 ME-pasienter på et seks ukers opphold i idylliske omgivelser.

Arild Nørstebø er ansvarlig lege på Sølvskottberget. Han deler gjerne sine pasienterfaringer og kunnskaper om kronisk utmattelsessyndrom med Nhi.no.

Rammer oftest kvinner

Nørstebø forteller at det i dag er overvekt av kvinner som får kronisk utmattelse. Forholdet er så mye som tre til én. Han antar at årsaken har både biologiske, psykologiske og sosiale faktorer.

- De fleste kvinner får sykdommen i begynnelsen av 30-årene, før de har etablert seg og fått barn. Kanskje har det sosiale mønsteret med forventning om å skaffe seg utdannelse før etablering påført kvinnene en belastning de ikke takler så lett? undrer han.

Arild Nørstebø erfarer at flertallet av de kvinnelige pasientene stiller høye krav til seg selv. De er intelligente og flinke, og de vil helst utføre sine oppgaver effektivt og målrettet. Dette kan føre til akutt fysisk og psykisk stress som i noen tilfeller kan utløse kronisk utmattelsessyndrom.

Les også: - Har fagmiljøene bak kunnskapsstoff om ME en skjult agenda?

Neste side