Informasjon

Adferdsterapi og trening mot CFS/ME

Eneste dokumenterte behandlingsform

Å forandre dette tankemønsteret kan hjelpe mange ME-pasienter. Kognitiv adferdsterapi og gradert fysisk trening er den eneste behandlingsmetoden som har en vitenskapelig dokumentert effekt på kronisk utmattelsessyndrom (ME), ifølge en rapport fra Kunnskapssenteret.

- Kognitiv adferdsterapi gjør pasienten oppmerksom på et uheldig tankemønster som kan bidra til å vedlikeholde symptomene. Behandlingen kan inspirere til et fornuftsbasert oppgjør med disse tankene og skape en ønsket endring, forklarer Arild Nørstebø.

Et opphold på Sølvskottberget Rehabiliteringssenter innebærer ikke bare gruppeterapi, undervisning og samtaler med fagpersoner.

- Med gradert trening oppfordres pasientene til å være fysisk aktivite inntil et visst nivå uten å ta ut alle kreftene. Pasientene får behandling av fysioterapeut, de får trene på avspenningsøvelser og muligheter for utendørs aktiviteter i friluft, sier Nørstebø.

Mentale prosesser kan også regnes som en aktivitet. Lege Arild Nørstebø presiserer at det fokuseres på å finne en balanse mellom aktivitet og hvile på rehabiliteringssenteret.

Forrige side Neste side