Informasjon

Adferdsterapi og trening mot CFS/ME

Fraråder ikke Lightning Process

- Vi kjenner behandlingsformen da vi har hospitert på LP-kurs i Norge, og jeg har vært på konferanse med Phil Parker, grunnleggeren av metoden. Jeg tror LP kan være til stor hjelp for mange ME-pasienter, og vi fråråder den ikke.

Sølvskottberget Rehabiliteringssenter har søkt på forskningsmidler til en prospektiv randomisert studie på behandlingseffekten av deres seks ukers kurs sammenlignet med Lightning Process'' tre dagers lynkurs.

- Vi ønsker å prøve den (Lightning Process, journ. anm.) her på Sølvskottberget for å bidra med forskning, slik at metoden kan dokumenteres. Når det eventuelt er tilfredsstillende utført kan vi aktivt anbefale den.

Ikke for de dårligste pasientene Det gjøres etterundersøkelser ett år etter opphold på Sølvskottberget. Resultatene fra en egen-evaluering viser at 60-80 prosent av pasientene har positive effekter både psykisk og fysisk. Men Sølvskottberget kan ikke rehabilitere de dårligste CFS/ME-pasientene.

- Behandlingen egner seg for de med moderat/lett grad av ME da vi har begrenset kapasitet til å yte hjelp til personlig pleie og matservering på rommene. Alle som er selvhjulpne på disse områdene kan søke og vil få tilbud om plass når søknaden er godkjent hos Sentral enhet Rehabilitering (SeR).

Sølvskottberget Rehabilitering har avtale med Helse Sør-Øst om rehabilitering og trening i mestring for pasienter med CFS/ME. Søknad om rehabiliteringsopphold må gå gjennom fastlege eller legespesialist.

Les også: - Mektig lei

Forrige side Neste side