Informasjon

Adferdsterapi og trening mot CFS/ME

Sølvskottberget Rehabiliteringssenter tilbyr pasienter med kronisk utmattelsessyndrom (CFS/ME) kognitiv terapi og gradert fysisk trening. Nhi.no har intervjuet ansvarlig lege Arild Nørstebø om behandlingsmetoden.

Sølvskottberget Rehabiliteringssenter ligger på toppen av en dalside i Øyer kommune, tre mil nord for Lillehammer. Den private helseinstitusjonen tilbyr rehabilitering og trening i mestring for pasienter med kronisk utmattelsessyndrom eller myalgisk encefalopati (ME). Hver sjette uke tar Sølvskottberget inn 18 ME-pasienter på et seks ukers opphold i idylliske omgivelser.

Arild Nørstebø er ansvarlig lege på Sølvskottberget. Han deler gjerne sine pasienterfaringer og kunnskaper om kronisk utmattelsessyndrom med Nhi.no.

Rammer oftest kvinner

Nørstebø forteller at det i dag er overvekt av kvinner som får kronisk utmattelse. Forholdet er så mye som tre til én. Han antar at årsaken har både biologiske, psykologiske og sosiale faktorer.

- De fleste kvinner får sykdommen i begynnelsen av 30-årene, før de har etablert seg og fått barn. Kanskje har det sosiale mønsteret med forventning om å skaffe seg utdannelse før etablering påført kvinnene en belastning de ikke takler så lett? undrer han.

Arild Nørstebø erfarer at flertallet av de kvinnelige pasientene stiller høye krav til seg selv. De er intelligente og flinke, og de vil helst utføre sine oppgaver effektivt og målrettet. Dette kan føre til akutt fysisk og psykisk stress som i noen tilfeller kan utløse kronisk utmattelsessyndrom.

Les også: - Har fagmiljøene bak kunnskapsstoff om ME en skjult agenda?

Vektlegger likemannsprinsippet

Sølvskottberget Rehabiliteringssenter har siden 2007 gitt et tverrfaglig tilbud til pasienter med ME som inkluderer tilgang til både lege, sykepleier, psykiatrisk sykepleier, fysioterapeut og sosionom. Målet med rehabiliteringen er å heve pasientenes funksjons- og mestringsevne, slik at hverdagen for den enkelte pasient kan bli lettere.

På Sølvskotteberget foregår mye av behandlingen i grupper. Likemannsprinsippet, det å møte andre med samme diagnose, gir en helsegevinst i seg selv, mener ansvarlig lege Arild Nørstebø.

Han har stor tro på kognitiv terapi og gradert fysisk trening som behandlingsform for pasienter med kronisk utmattelsessyndrom.

- Mange av pasientene sier de har en positiv livsholdning og tenker positivt. De er livlige og har masse humor, og de er ikke deprimerte. Men når en snakker med dem avdekkes det et tankemønster som viser at de trykker seg selv ned uten at de selv er klar over det, forteller han.

Les også: - Dette er tøys og tull

Eneste dokumenterte behandlingsform

Å forandre dette tankemønsteret kan hjelpe mange ME-pasienter. Kognitiv adferdsterapi og gradert fysisk trening er den eneste behandlingsmetoden som har en vitenskapelig dokumentert effekt på kronisk utmattelsessyndrom (ME), ifølge en rapport fra Kunnskapssenteret.

- Kognitiv adferdsterapi gjør pasienten oppmerksom på et uheldig tankemønster som kan bidra til å vedlikeholde symptomene. Behandlingen kan inspirere til et fornuftsbasert oppgjør med disse tankene og skape en ønsket endring, forklarer Arild Nørstebø.

Et opphold på Sølvskottberget Rehabiliteringssenter innebærer ikke bare gruppeterapi, undervisning og samtaler med fagpersoner.

- Med gradert trening oppfordres pasientene til å være fysisk aktivite inntil et visst nivå uten å ta ut alle kreftene. Pasientene får behandling av fysioterapeut, de får trene på avspenningsøvelser og muligheter for utendørs aktiviteter i friluft, sier Nørstebø.

Mentale prosesser kan også regnes som en aktivitet. Lege Arild Nørstebø presiserer at det fokuseres på å finne en balanse mellom aktivitet og hvile på rehabiliteringssenteret.

Kan sammenliknes med LP

I et tidligere intervju med Nhi.no mente instruktør Live Landmark at treningsmetoden Lightning Process (LP) overhodet ikke kunne sammenliknes med kognitiv adferdsterapi for ME-pasienter. Det er Arild Nørstebø delvis uenig i.

- Lightning Process inneholder elementer av kognitiv terapi og kan helt klart sammenliknes. Det som er likt er endringen av tankeprosesser (kognisjon). Når en har endret tankemønsteret, skal en også handle deretter. Det betyr at man skal late som det nye tankemønsteret gjenspeiler virkeligheten.

Utvelgelsen av de som inkluderes til LP krever derimot høyere motivasjon og tro på at det skal bli en forandring. LP koster også mye mer enn et kurs hos Sølvskottberget, sier Nørstebø.

- Ulikt er at LP er et lynkurs på tre dager, mens kognitiv terapi går over noen uker (10-15 timer). LP gir resultater etter første treningsdag, og kognitiv terapi kan ha effekt allerede etter to-tre behandlingstimer.

Men den mest iøynefallende forskjellen mellom kognitiv adferdsterapi og Lightning Process er "selv-coachingen" i sistnevnte, mener Nørstebø.

Les også: Live Landmark om Lightning Process (LP)

Fraråder ikke Lightning Process

- Vi kjenner behandlingsformen da vi har hospitert på LP-kurs i Norge, og jeg har vært på konferanse med Phil Parker, grunnleggeren av metoden. Jeg tror LP kan være til stor hjelp for mange ME-pasienter, og vi fråråder den ikke.

Sølvskottberget Rehabiliteringssenter har søkt på forskningsmidler til en prospektiv randomisert studie på behandlingseffekten av deres seks ukers kurs sammenlignet med Lightning Process'' tre dagers lynkurs.

- Vi ønsker å prøve den (Lightning Process, journ. anm.) her på Sølvskottberget for å bidra med forskning, slik at metoden kan dokumenteres. Når det eventuelt er tilfredsstillende utført kan vi aktivt anbefale den.

Ikke for de dårligste pasientene Det gjøres etterundersøkelser ett år etter opphold på Sølvskottberget. Resultatene fra en egen-evaluering viser at 60-80 prosent av pasientene har positive effekter både psykisk og fysisk. Men Sølvskottberget kan ikke rehabilitere de dårligste CFS/ME-pasientene.

- Behandlingen egner seg for de med moderat/lett grad av ME da vi har begrenset kapasitet til å yte hjelp til personlig pleie og matservering på rommene. Alle som er selvhjulpne på disse områdene kan søke og vil få tilbud om plass når søknaden er godkjent hos Sentral enhet Rehabilitering (SeR).

Sølvskottberget Rehabilitering har avtale med Helse Sør-Øst om rehabilitering og trening i mestring for pasienter med CFS/ME. Søknad om rehabiliteringsopphold må gå gjennom fastlege eller legespesialist.

Les også: - Mektig lei

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

  1. Sølvskottberget Rehabiliteringssenter AS. Informasjon til pasienter med kronisk utmattelsessyndrom ME/CFS. Sølvskottberget 2009;
  2. Helsedirektoratet. Tverrfaglig tilnærming, CFS/ME-nytt juni 2008. Helsedirektoratet 2008; www.helsedirektoratet.no
  3. Bruun Wyller V, et al. Diagnostisering og behandling av kronisk utmattelsessyndrom / myalgisk encefalopati (CFS/ME). Rapport fra Kunnskapssenteret Nr 9, 2006.