Nyhetsartikkel

Alarmerende mye resistente tuberkulosebakterier

Forekomsten av både multiresistente- og uttalt resistente tuberkulosebakterier øker. I en studie av 1278 pasienter fra flere land, fant forfatterne at 44 prosent av deltakerne hadde tuberkulose som var resistent mot minst en andrelinjemedisin.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Forekomsten av uttalt resistente tuberkulosebakterier (XDR-TB - extensively drug-resistant tuberculosis) øker på grunn av den utbredte bruken av andrelinjemedisiner hos personer som har multiresistent (MDR) sykdom. Dette ifølge en studie som ble forhåndspublisert på nett i the Lancet i slutten av august 20121.

Foto: PHIL - Centers for Disease Control and Prevention. Elektonmikroskop viser 32181x forstørrelse av Mycobacterium tuberculosi, en gram positive stavbakterie. Bakterien er aerob og kan bare overleve i miljø med oksygen. Bakterien er omtrent 2-4µm lang og 0.2 - 0.5 bred
Foto: PHIL - Centers for Disease Control and Prevention. Elektonmikroskop viser 32181x forstørrelse av Mycobacterium tuberculosi, en gram positive stavbakterie. Bakterien er aerob og kan bare overleve i miljø med oksygen. Bakterien er omtrent 2-4µm lang og 0.2 - 0.5 bred

Forskere har funnet alarmerende mange tilfeller av tuberkulose i Afrika, Asia, Europa og Latin-Amerika, som er resistent mot opptil fire hyppig brukte antibiotika mot tuberkulose (tuberkulostatika).

Tuberkulose er en livstruende infeksjon som først og fremst angriper lungene. Sykdommen dreper hvert år mellom 1 og 2 millioner mennesker rundt om i verden.

Les også vårt intervju med Gunnar Skov Simonsen om antibiotikaresistens: - Vi er i ferd med å bruke opp alternativene.

10 ganger høyere

Nivåene av både MDR-TB og XDR-TB var høyere enn tidligere antatt, og truer globale tiltak som er satt i verk for å bremse spredningen av sykdommen. Verdens helseorganisasjon har som mål å halvere forekomst og antall dødsfall forårsaket av tuberkulose fram mot 2015.

Foto: PHIL - Centers for Disease Control and Prevention:Særlig i andre deler av verden er tuberkulose i andre deler av kroppen enn i lungene et problem. Bildet viser en 20 gammel kvinne fra Pakistan som har fått fjernet en tuberkulose-infisert lymfeknute på halsen .
Foto: PHIL - Centers for Disease Control and Prevention:Særlig i andre deler av verden er tuberkulose i andre deler av kroppen enn i lungene et problem. Bildet viser en 20 gammel kvinne fra Pakistan som har fått fjernet en tuberkulose-infisert lymfeknute på halsen .

De fleste internasjonale anbefalinger vedrørende tuberkulosekontroll har kalkulert med en MDR-TB forekomst på opptil fem prosent. Nå ser de at forekomsten er opptil 10 ganger høyere noen plasser, hvor nesten halvparten av infiserte pasienter overfører MDR-stammer av Mycobacterium tuberculosis. Den høyeste forekomsten av MDR-TB som er dokumentert så langt, var på 47.8 prosent. Dette ble rapportert i Minsk i Hviterussland i 2011. Blant pasienter med smittsom lungesykdom ble MDR-TB funnet hos 35 prosent av nyoppdagede tilfeller, og hos hele 76 prosent av tidligere behandlede pasienter, skriver forfatteren av en kommentarartikkel som ble publisert i the Lancet i forbindelse med studien.2

Foto: PHIL-CDC: Bilde er tatt I 1932 og viser en rutineundersøkelse utført på et tuberculose-sanatorium i USA. Bakgrunnen er at pasienten jobber på et meieri, og regelmessig testing av mennesker i matindustrien var viktig for å holde maten fri for smitte.
Foto: PHIL-CDC: Bilde er tatt I 1932 og viser en rutineundersøkelse utført på et tuberculose-sanatorium i USA. Bakgrunnen er at pasienten jobber på et meieri, og regelmessig testing av mennesker i matindustrien var viktig for å holde maten fri for smitte.

Tuberkulose er i dag en verdensomspennende pandemi, som har smittet 8.8 millioner og som tok livet av 1.4 millioner mennesker i 2010.

Les mer om tuberkulose her.

Neste side