Nyhetsartikkel

Alarmerende mye resistente tuberkulosebakterier

Forekomsten av både multiresistente- og uttalt resistente tuberkulosebakterier øker. I en studie av 1278 pasienter fra flere land, fant forfatterne at 44 prosent av deltakerne hadde tuberkulose som var resistent mot minst en andrelinjemedisin.

Forekomsten av uttalt resistente tuberkulosebakterier (XDR-TB - extensively drug-resistant tuberculosis) øker på grunn av den utbredte bruken av andrelinjemedisiner hos personer som har multiresistent (MDR) sykdom. Dette ifølge en studie som ble forhåndspublisert på nett i the Lancet i slutten av august 20121.

Foto: PHIL - Centers for Disease Control and Prevention. Elektonmikroskop viser 32181x forstørrelse av Mycobacterium tuberculosi, en gram positive stavbakterie. Bakterien er aerob og kan bare overleve i miljø med oksygen. Bakterien er omtrent 2-4µm lang og 0.2 - 0.5 bred
Foto: PHIL - Centers for Disease Control and Prevention. Elektonmikroskop viser 32181x forstørrelse av Mycobacterium tuberculosi, en gram positive stavbakterie. Bakterien er aerob og kan bare overleve i miljø med oksygen. Bakterien er omtrent 2-4µm lang og 0.2 - 0.5 bred

Forskere har funnet alarmerende mange tilfeller av tuberkulose i Afrika, Asia, Europa og Latin-Amerika, som er resistent mot opptil fire hyppig brukte antibiotika mot tuberkulose (tuberkulostatika).

Tuberkulose er en livstruende infeksjon som først og fremst angriper lungene. Sykdommen dreper hvert år mellom 1 og 2 millioner mennesker rundt om i verden.

Les også vårt intervju med Gunnar Skov Simonsen om antibiotikaresistens: - Vi er i ferd med å bruke opp alternativene.

10 ganger høyere

Nivåene av både MDR-TB og XDR-TB var høyere enn tidligere antatt, og truer globale tiltak som er satt i verk for å bremse spredningen av sykdommen. Verdens helseorganisasjon har som mål å halvere forekomst og antall dødsfall forårsaket av tuberkulose fram mot 2015.

Foto: PHIL - Centers for Disease Control and Prevention:Særlig i andre deler av verden er tuberkulose i andre deler av kroppen enn i lungene et problem. Bildet viser en 20 gammel kvinne fra Pakistan som har fått fjernet en tuberkulose-infisert lymfeknute på halsen .
Foto: PHIL - Centers for Disease Control and Prevention:Særlig i andre deler av verden er tuberkulose i andre deler av kroppen enn i lungene et problem. Bildet viser en 20 gammel kvinne fra Pakistan som har fått fjernet en tuberkulose-infisert lymfeknute på halsen .

De fleste internasjonale anbefalinger vedrørende tuberkulosekontroll har kalkulert med en MDR-TB forekomst på opptil fem prosent. Nå ser de at forekomsten er opptil 10 ganger høyere noen plasser, hvor nesten halvparten av infiserte pasienter overfører MDR-stammer av Mycobacterium tuberculosis. Den høyeste forekomsten av MDR-TB som er dokumentert så langt, var på 47.8 prosent. Dette ble rapportert i Minsk i Hviterussland i 2011. Blant pasienter med smittsom lungesykdom ble MDR-TB funnet hos 35 prosent av nyoppdagede tilfeller, og hos hele 76 prosent av tidligere behandlede pasienter, skriver forfatteren av en kommentarartikkel som ble publisert i the Lancet i forbindelse med studien.2

Foto: PHIL-CDC: Bilde er tatt I 1932 og viser en rutineundersøkelse utført på et tuberculose-sanatorium i USA. Bakgrunnen er at pasienten jobber på et meieri, og regelmessig testing av mennesker i matindustrien var viktig for å holde maten fri for smitte.
Foto: PHIL-CDC: Bilde er tatt I 1932 og viser en rutineundersøkelse utført på et tuberculose-sanatorium i USA. Bakgrunnen er at pasienten jobber på et meieri, og regelmessig testing av mennesker i matindustrien var viktig for å holde maten fri for smitte.

Tuberkulose er i dag en verdensomspennende pandemi, som har smittet 8.8 millioner og som tok livet av 1.4 millioner mennesker i 2010.

Les mer om tuberkulose her.

Neste side