Intervju

Alltid søvnig - kan det være hypersomni?

Ved økt søvnighet - hypersomni - er søvnigheten så overveldende at man kan sovne til svært upassende tider. For eksempel i møter, på skolen, midt i en samtale - eller i verste fall mens man kjører bil. - Idiopatisk hypersomni er en alvorlig, livslang lidelse, sier søvnspesialist Bjørn Bjorvatn.

Personer med økt søvnighet - hypersomni, har store problemer med å holde seg våkne i situasjoner hvor andre mennesker ikke synes det er vanskelig. Hypersomni kan oppstå av en rekke ulike årsaker. Idiopatisk hypersomni er en tilstand med økt søvnighet, der man har utelukket at det kan være forårsaket av en annen tilstand. 

Hvorfor er søvn så viktig for helsen? Det kan du lese mer om her.

For å lære mer om denne tilstanden har vi tatt kontakt med Bjørn Bjorvatn, som er professor i allmennmedisin, søvnspesialist og leder for Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer.

Når bør søvnighet føre til kontakt med lege?

- Først - hva er normal søvnighet?

- Det er det ikke så lett å svare på. Ved hypersomni har man så stor grad av søvnighet at det går utover hverdagslivet. Det kjennetegnes av en uimotståelig søvnighet. Man sovner til tider og på steder der folk vanligvis ikke sovner. Alle kan oppleve påtrengende søvnighet, men da skyldes det som regel faktorer man kjenner til. Det kan være lite søvn på grunn av skiftarbeid, våkenetter med små barn, eller fordi man var sent oppe og så en film på Netflix. Ved hypersomni finner man ikke slike årsaker til søvnigheten, sier Bjorvatn.

- Hvordan vet man at man er så trøtt at man bør ta det opp med lege?

- Det er vanskelig å svare enkelt på det. Når vet man at man er deprimert og ikke bare litt nedfor? Vi leger vurderer om det er normalt eller utenfor det normale. Dersom du opplever så mye søvnighet at du sliter i dagliglivet, bør du ta det opp med lege. Det kan være mange årsaker til at man opplever økt søvnighet. Det kan blant annet skyldes søvnapné, depresjon, stoffskiftesykdommer, jernmangelanemi - en rekke tilstander kan gi økt tretthet. Idiopatisk hypersomni er en hjernesykdom der du kan utelukke alle andre årsaker. Det er en søvnighetstilstand. Har man narkolepsi - som er den klassiske hypersomnien - har man en svært alvorlig nevrologisk lidelse, sier Bjorvatn.

Idiopatisk betyr uten kjent årsak. En viktig del av utredningen er dermed å utelukke andre sykdommer som kan forårsake økt søvnighet.

Les også: Å leve med narkolepsi

Neste side