Intervju

Alltid søvnig - kan det være hypersomni?

Søvnbehovet er ikke konstant

- Kan man ha moderat grad av hypersomni?

- Alle sykdommer kan variere i grad. Ved idiopatisk hypersomni er kriteriene veldig strenge. Du kan ikke ha søvnighet hver 14. dag. Ubehandlet sliter alle pasienter veldig mye. Man kan ikke behandle de som ikke fyller kriteriene, selv om man av og til tenker at de kunne hatt nytte av det.

- Vil det økte søvnbehovet ved idiopatisk hypersomni alltid være like stort, eller kan det variere? Kan man ha bedre dager, eventuelt tider på dagen da man kjenner seg mer våken?

- Det økte søvnbehovet er ikke konstant. Ved narkolepsi er det vanlig å føle seg mer våken etter en høneblund. Ved idiopatisk hypersomni gir ikke høneblund noen særlig effekt. Søvnighet kan variere fra dag til dag og i løpet av dagen, sier Bjorvatn.

Forrige side Neste side