Intervju

Alltid søvnig - kan det være hypersomni?

Hvordan stilles diagnosen?

Ved utredning av hypersomni skal man henvises til søvnregistrering. Det innebærer at man sover en natt med elektroder på hodet, og dagen etter gjennomgår søvntester på dagtid. Denne testen kalles multippel søvnlatenstest.

- Gjennom elektrodene ser vi på ulike søvnstadier. Først på natten, deretter gjennomfører vi typisk fire forsøk av 20 minutter på dagtid. For eksempel klokken 8, 10, 12 og 14. Da ser vi på om personen sovner, hvor raskt man sovner og hvilke søvnstadier man er i. Friske kan i gjennomsnitt gjerne sovne i løpet av 15-20 minutter. Ved idiopatisk hypersomni sovner man i løpet av åtte minutter eller mindre. Ved narkolepsi sovner man vanligvis alt etter to til tre minutter og går inn i REM-søvn, sier Bjorvatn.

Les også: Å leve med natteskrekk

Forrige side Neste side