Intervju

Alltid søvnig - kan det være hypersomni?

Alvorlig, livslang lidelse

Dersom man får diagnosen idiopatisk hypersomni, består behandlingen av sterke medisiner som man må ta hver dag, og livsstilsråd.

- Idiopatisk hypersomni er en alvorlig, livslang lidelse. Man blir ikke frisk av den, men må ta medisiner hver dag. Medisinen man får, er amfetaminlignende og gjør at man skal klare å holde seg våken. Ikke alle har tilstrekkelig effekt av medisinen. Noen klarer ikke å holde seg i jobb og blir uføretrygdet, sier Bjorvatn.

Rådene man bør følge, går særlig ut på å holde en så regelmessig døgnrytme som mulig, å sørge for å få nok søvn og passe på å ta en høneblund innimellom.

- Målet med behandlingen er å gi pasientene en slik dose at behovet for å sove reduseres. Noen pasienter jeg har som er skoleelever, får likevel lagt til rette slik at de kan ta en høneblund i løpet av skoledagen.

Se også vår veiviser om søvnforstyrrelser hos voksne

Forrige side Neste side