Intervju

Alltid søvnig - kan det være hypersomni?

Kan bli oppfattet som ungdomssløvhet

Idiopatisk hypersomni kan oppstå i alle aldre, men det vanligste er at det oppstår hos unge i ti til tjue-års alderen. Mange går med plagene i flere år før de får en diagnose.

- Før regnet man at det gikk minst ti år fra plagene oppsto, til diagnosen ble stilt. Nå er det litt bedre. Mange ungdommer er søvnige, derfor blir økt søvnighet ofte oppfattet som ungdomssløvhet. Det er derfor fint at man fokuserer på dette i mediene, for det er en alvorlig sykdom.

- Hvordan opplever personer med tilstanden at omverdenen ser på dem?

- Det er egentlig litt trist. Mange opplever å bli sett på som sløve eller late. Selv etter at de har fått diagnosen, kan de få slike tilbakemeldinger. Det er kjedelig for unge mennesker å få en alvorlig søvnsykdom som varer livet ut. Noen pasienterfaringer er triste å lese. Jeg kan lett se for meg at en del synes dette er vanskelig å leve med, sier Bjorvatn.

Forrige side Neste side