Nyhetsartikkel

Antibiotikabruk og risiko for inflammatorisk tarmsykdom

Personer som er over 40 år og bruker antibiotika har nesten 50 prosent større risiko for å utvikle inflammatorisk tarmsykdom som personer som ikke bruker antibiotika.

Dette ifølge en studie som ble publisert i tidsskriftet Gut i januar 20231. Forskerne fulgte over seks millioner mennesker i Danmark i mer enn ti år.

Forekomsten av inflammatorisk tarmsykdom – Crohns sykdom og ulcerøs kolitt - er økende. Bruk av antibiotika har blitt forbundet med økt risiko for slik sykdom hos barn, men innvirkningen hos voksne har vært usikker.

Mengde, type og timing

Målet med studien var å undersøke hvordan antibiotikabruk påvirker risikoen for å utvikle inflammatorisk tarmsykdom hos personer som er over ti år gamle. De undersøkte blant annet om mengden antibiotika hadde noen betydning og om hvilken klasse antibiotika som ble brukt, betød noe.

Relevant informasjon om personer som var over ti år gamle, ble samlet inn ved hjelp av nasjonale registre. 

Totalt fikk forskerne informasjon om 6 104 245 personer. Blant disse oppsto det 52 898 nye tilfeller av inflammatorisk tarmsykdom i denne perioden.

Høyest risiko etter ett til to år

Bruk av antibiotika ble forbundet med økt risiko for inflammatorisk tarmsykdom. Dette gjaldt alle aldersgrupper, men særlig personer i 40–60 års alder.

Hos alle gruppene ble det observert større risiko jo mer antibiotika de brukte. Risikoøkningen for Crohns sykdom og ulcerøs kolitt var ganske lik. Den høyeste risikoen så de ett til to år etter bruk av antibiotika. Det var også høyere risiko ved bruk av antibiotika som ofte blir foreskrevet til å behandle bakterier i mage–tarmkanalen.

Forskerne konkluderer med at antibiotikabruk er forbundet med økt risiko for inflammatorisk tarmsykdom. Risikoen var høyest hos personer som var 40 år eller eldre, og den økte i takt med mengde antibiotika som var inntatt.

Kilder

Referanser

  1. Faye AS, Højgaard Allin K, Iversen AT, et al.. Antibiotic use as a risk factor for inflammatory bowel disease across the ages: a population-based cohort study. Gut 2023. gut.bmj.com