Informasjon

Den største helsetrusselen

Antibiotikaresistente mikrober er europeernes største helsetrussel.

Ifølge en artikkel i British Medical Journal (BMJ) er mikrober som er resistente mot antibiotika den største trusselen mot europeernes helse.

Artikkelen1 tar utgangspunkt i en rapport fra European Centre for Disease Prevention and Control, der seks viktige smittsomme sykdommer som truer Europa er listet opp.

Økende problem

Øverst på denne listen finner vi altså mikrober som har blitt resistente mot antibiotika. Dette er et økende problem for sykehus på verdensbasis, selv om situasjonen i Norge er ganske bra sammenlignet med mange andre land.

Bare i EU-land er det hvert år ca. 3 000 000 mennesker som får en infeksjon. Av disse dør omtrent 50 000.

30 prosent vet ikke at de er smittet

På andre plass på listen finner vi HIV. I fjor ble det meldt om vel 28000 nye tilfeller av HIV i EU. Omtrent 30 prosent av de som er smittet med HIV vet det ikke selv, skriver BMJ.

På fjerdeplass finner vi pneumokokkinfeksjoner, og på 5. plass tuberkulose. Antallet tilfeller med tuberkulose øker, spesielt i grupper med innvandrere og blant HIV-syke. Det er også tilfeller av tuberkulose der mikrobene har blitt resistente mot medisinene som blir gitt.

Antallet tilfeller gir stor utfordring

Sist på listen finner vi klamydiainfeksjoner og campylobacter tarminfeksjon. Disse sykdommene er ikke så alvorlige som de som troner høyere på listen, men antallet nye tilfeller per år i EU-land - vel 200 000 - er en stor utfordring.

Analysen er basert på informasjon fra 2005 fra 25 EU-land og Norge, Island og Liechtenstein.

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

  1. Watson R. Antibiotic resistant microbes biggest threat to European health. BMJ 2007; 334: