Nyhetsartikkel

Antidepressiva mot kroniske smerter - er det effektivt?

Bruken av antidepressiva for å behandle kroniske smerter øker. En ny studie har undersøkt hvor sikker og effektiv denne behandlingen er.

Studien er publisert i British Medical Journal (BMJ)1.

En av fem personer opplever kronisk smerte. Bruken av antidepressiva for å håndtere smerter øker, selv om pasienten ikke lider av stemningsforstyrrelser.

Ifølge forfatterne bak denne studien har bruken av antidepressiva doblet seg i OECD-land fra 2000 til 2015. Data fra Canada, USA, Storbritannia og Taiwan, antyder at blant eldre mennesker er kroniske smerter den vanligste tilstanden som fører til en resept på antidepressiva.

Første gjennomgang

I denne studien har forskerne gjort en systematisk gjennomgang av tidligere oversikter for å undersøke effekten av antidepressiva mot kroniske smerter.

Oversikten undersøkte 26 systematiske oversikter fra 2012 til 2022 med over 25 000 deltakere med ulike smerteutfordringer som: ryggsmerter, fibromyalgi, hodepine, postoperativ smerte og irritabel tarm syndrom.

Dette skal være første gang alle tidligere systematiske oversiktsstudier som omhandler effektiviteten av antidepressiva, er gjennomgått.

Kan være effektivt

Resultatene viser at noen antidepressiva kan være effektive i behandling av visse typer kroniske smerter, men andre mangler overbevisende bevis.

Forskerne konkluderer med at ved 11 av 42 sammenligninger var det bevis på at antidepressiva hadde effekt, men ingen av bevisene var av høy kvalitet.

Helt konkret viser studien at serotonin-noradrenalin reopptakshemmere (SNRI) - som duloksetin - ser ut til å være effektive for ulike typer smerte som ryggsmerter, kneartrose, postoperativ smerte, fibromyalgi og nevropatisk smerte (nervesmerter).

Derimot viser gjennomgangen at det ved bruk av trisykliske antidepressiva - som amitriptylin (som er det mest brukte antidepressivum til å behandle smerte i klinisk praksis) - er det uklart hvor godt de fungerer, eller om de fungerer i det hele tatt for de ulike smerteutfordringene.

Behandle med forsiktighet

Forskerne Cathy Stannard og Colin Wilkinso skriver en lederartikkel2 om dette i samme tidsskrift. De skriver at forskernes funn tyder på at antidepressiv behandling mot kroniske smerter kan føre til skuffelser.

De skriver også at dette er viktig kunnskap siden forskriving av antidepressive midler mot kroniske smerter øker.

Forskerne skriver selv i sin konklusjon at det er behov for en mer nyansert tilnærming når man forskriver antidepressiva for smertetilstander.

- Noen smertestillende medisiner kan ha en rolle i smertebehandling, men de må kun betraktes som en del av løsningen. For enkelte typer smerter kan trening, fysioterapi og livsstilsendringer også hjelpe. Snakk med helsepersonell for å lære mer om hvilke alternativer som kan være passende for deg, sier 
hovedforfatteren bak studien, Giovanni Ferreira, i en nyhetsmelding ved Univeristy of Sidney3.

Avslutningsvis skriver forskerne at det er nødvendig å tolke resultatene med forsiktighet. 45 prosent av forsøkene som er inkludert i denne gjennomgangen, hadde bånd til industrien. Dette er spesielt relevant for bevisene på effekten av SNRI, hvor 68 prosent av forsøkene hadde bånd til legemiddelindustrien. 

Kilder

Referanser

  1. Ferreira G, Abdel-Shaheed C, et.al. Efficacy, safety, and tolerability of antidepressants for pain in adults: overview of systematic reviews. BMJ 2022. www.bmj.com
  2. Stannard C, Wilkinson C. Rethinking use of medicines for chronic pain. BMJ 2022. www.bmj.com
  3. Antidepressants use for chronic pain on the rise, but are they effective?, University of Sidney www.sydney.edu.au