Nyhetsartikkel

Aspirin i lave doser gir mindre svulster

Svenske forskere har funnet at pasienter med tykktarms-, endetarms- eller lungekreft, som jevnlig tok lavdose aspirin før diagnosen, hadde en tendens til å ha mindre fremskreden kreft.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Dette ifølge en studie som ble publisert i British Journal of Cancer i juli 20131. Forskere vet allerede at aspirin er knyttet til redusert risiko for tykktarmskreft. Aspirin kan også ha en forebyggende effekt på hjertekarsykdom. Men aspirin kan også ha ugunstige effekter.

Mindre svulstutbredelse

Lang tids daglig bruk av aspirin har blitt forbundet med redusert kreftdødelighet. For å undersøke denne sammenhengen har forfatterne sammenlignet kreftkarakteristikk blant aspirinbrukere, med de som ikke bruker aspirin.

Forskerne brukte svenske kreftregistre til å identifisere pasienter med tykktarms-, endetarms-, lunge-, prostata- eller brystkreft mellom 2006 og 2009. Disse ble matchet mot det svenske legemiddelregisteret for å innhentet informasjon om hvem som inntok lave doser med aspirin før diagnosen. Til sammen identifiserte de 17.041 tilfeller med tykktarms- og endetarmskreft, 9.766 tilfeller med lungekreft, 29.770 tilfeller med prostatakreft og 20.299 brystkreftpasienter.

Etter å ha justert for alder, kjønn, utdanningsnivå og bosted, var lavdose aspirinbruk forbundet med mindre utbredelse av kreftsvulster utgående fra tykktarm, endetarm og lunger.

Anbefales ikke til alle

Forfatterne konkluderer med at bruk av lavdose aspirin i året før diagnosen var forbundet med mindre utbredelse av svulster og mindre kreftspredning for tykktarms-, endetarms- og lungekreft. For disse krefttypene ser fordelen med aspirinbruk ut til å gjelde ved både tidlig og sen kreftutvikling. Funnene betyr likevel ikke at alle bør ta aspirin for å avverge fremskreden kreft.

Mer om hvorfor aspirin ikke blir anbefalt til friske som forebyggende medisin, kan du lese om i denne artikkelen: Aspirin på godt og vondt

Kilder

Referanser

  1. F Jonsson, L Yin, C Lundholm, K E Smedby, K Czene and Y Pawitan. Low-dose aspirin use and cancer characteristics: a population-based cohort study. British Journal of Cancer 2013. www.nature.com