Nyhetsartikkel

Acetylsalisylsyre på godt og vondt

Acetylsalisylsyre minsker risikoen for forverrelse av etablert hjerte- og karsykdom. Men kan acetylsalisylsyre også forebygge hjertekarsykdom hos friske? Resultatene er motstridende.

Acetylsalisylsyre brukes ved en rekke tilstander. Fra gammelt av var dette en medisin som ble brukt som febernedsettende, smertestillende og betennelsesdempende. Det var en medisin som fantes i de fleste hjem. Ny kunnskap om denne medisinen lærte oss at acetylsalisylsyre hadde en rekke bivirkninger, til dels alvorlige, men også at den hadde gunstige effekter som vi tidligere ikke var klar over.

Hva er acetylsalisylsyre?

Det farmakologiske navnet er acetylsalisylsyre. På det norske markedet finnes følgende preparater i handelen: Acetylsalisylsyre, Albyl-E, Aspirin. De finnes i forskjellige styrker fra 75 mg til 500 mg. De sterkeste tablettene er Aspirin og Acetylsalisylsyre (500 mg), som brukes på "gammelmåten" mot feber, smerter og betennelser. Acetylsalisylsyre (75 og 160 mg) og Albyl-E (75 mg) inntas daglig for å "tynne" blodet, det vil si for å forebygge blodproppdannelse. Ulempen med den blodpropphemmende virkningen er at tar lengre tid for kroppen å stanse eventuelle indre blødninger. Slike blødninger skjer særlig i magesekken i form av blødende magesår.

Alvorlige allergiske reaksjoner på acetylsalisylsyre forekommer også, særlig blant barn.

Bivirkningene av acetylsalisylsyre har ført til restriksjoner i tilgangen på legemidlet. Du må ha resept fra lege for å få utlevert pakninger utover minstepakningene.

Neste side