Nyhetsartikkel

Acetylsalisylsyre på godt og vondt

Acetylsalisylsyre minsker risikoen for forverrelse av etablert hjertekarsykdom. Men kan acetylsalisylsyre også forebygge hjertekarsykdom hos friske? Resultatene er motstridende.

Acetylsalisylsyre forebygger hjerte- og karsykdom

Angina pectoris

Over de siste tiårene er det vist at acetylsalisylsyre har en forebyggende effekt mot hjerteinfarkt og hjerneslag. Pasienter som har fått påvist koronarsykdom - trange blodårer til hjertet som fører til angina pectoris og hjerteinfarkt - må stå fast på lavdosepreparater med acetylsalisylsyre. Det minsker risikoen for at blodårene går tett og bedrer prognosen. Tåler du ikke acetylsalisylsyre, brukes midlet klopidogrel i stedet. Det er imidlertid et langt dyrere legemiddel.

Også pasienter som er operert med utblokking av koronararterie, som har fått utført koronar bypasskirurgi eller som har fått utført utblokkende inngrep på blodårer f.eks. i bena, må bruke acetylsalisylsyre resten av livet.

Forrige side Neste side