Nyhetsartikkel

Acetylsalisylsyre på godt og vondt

Acetylsalisylsyre forebygger hjerte- og karsykdom

Angina pectoris

Det er vist at acetylsalisylsyre har en forebyggende effekt mot hjerteinfarkt og hjerneslag hos personer som har hjerte- og karsykdom. Pasienter som har fått påvist koronarsykdom - trange blodårer til hjertet som fører til angina pectoris og hjerteinfarkt - anbefales å stå fast på lavdosepreparater med acetylsalisylsyre. Det minsker risikoen for at blodårene går tett og bedrer prognosen. De som ikke tåler acetylsalisylsyre, bruker midlet klopidogrel i stedet. Det er imidlertid et langt dyrere legemiddel.

Også pasienter som er operert med utblokking av koronararterie, som har fått utført koronar bypasskirurgi eller som har fått utført utblokkende inngrep på blodårer f.eks. i bena, anbefales acetylsalisylsyre resten av livet.

Forrige side Neste side