Nyhetsartikkel

Acetylsalisylsyre på godt og vondt

Temaside om Korona

Acetylsalisylsyre ved mistanke om hjerteinfarkt

Om du får hjerteinfarkt, kan en tablett med acetylsalisylsyre redusere risikoen for å dø. Tabletten bidrar til at blodforsyningen til hjertet bevares bedre enn uten tabletten. Pasienter i risikosonen kan ha nytte av å ha slike legemidler tilgjengelig. Risikoen er størst for personer over 65 år. Sjekk med fastlegen din om det er fornuftig av deg å ha en slik tablett i beredskap.

Dersom du får akutte brystsmerter, må du kontakte 113 for å få råd selv om du har smertestillende med acetylsalisylsyre tilgjengelig. Rådfør deg med akuttmedisinsk helsepersonell og få bekreftelse før du inntar tabletten. De aller fleste steder i Norge kommer ambulansen i løpet av kort tid, og du vil da få en tilsvarende tablett med en gang. Det er ikke skadelig om du får enda en tablett av helsepersonell etter å ha tatt en selv.

De aktuelle tablettypene er Aspirin 500 mg eller Acetylsalisylsyre 500 mg. Du behøver ikke ta mer enn én tablett. Det er viktig at disse tygges for å gi ønsket effekt.

Forrige side Neste side