Nyhetsartikkel

Acetylsalisylsyre på godt og vondt

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

En metaanalyse

Ved å slå sammen resultatene fra mange likt utførte enkeltstudier, får man store samlestudier der man kan analysere virkningen på større pasientgrupper - såkalte metaanalyser - som gir et sikrere grunnlag for å trekke konklusjoner. Flere slike metaanalyser har blitt publisert de senere årene. En av de siste i det amerikanske tidsskriftet Annals of Internal Medicine1. Denne studien beskrives som den største studien noensinne på effektene av acetylsalisylsyre med over 100.000 friske deltakere - riktignok hadde de fleste av disse økt risiko for hjerte- og karsykdom. Studien viser at de gunstige effektene på hjerte- og karsykdom mer enn oppveies av økt risiko for alvorlige blødninger. I tillegg fant ikke denne studien noen gunstig effekt på risikoen for kreft.

Deltakerne i studien ble fulgt over 6 år. Aspirin reduserte det totale antallet hendelser med hjerte- og karsykdom med 10 prosent, først og fremst var det færre tilfeller av ikke-dødelige hjerteinfarkt. Imidlertid var det en 30 prosent økning i risikoen for alvorlige blødninger. Sagt på en annen måte: Man må behandle 120 pasienter for å redde én fra hjerte- og karsykdom (NNT = "number needed to treat"), mens man bare behøver å behandle 73 pasienter for å utløse en alvorlig blødning (NNH = "number needed to harm").

Forrige side Neste side