Nyhetsartikkel

Acetylsalisylsyre på godt og vondt

Acetylsalisylsyre minsker risikoen for forverrelse av etablert hjertekarsykdom. Men kan acetylsalisylsyre også forebygge hjertekarsykdom hos friske? Resultatene er motstridende.

Forrige side