Nyhetsartikkel

Attakkvis multippel sklerose: Starter ved eldre alder enn tidligere

En stor spansk studie har funnet at gjennomsnittsalderen for sykdomsstart ved multippel sklerose har økt med ti år i perioden 1970 til 2019.

Studien i tidsskriftet Multiple Sclerosis and related disorders ble forhåndspublisert på nett i august 20221.

Multippel sklerose (MS) oppstår når immunforsvaret går til angrep på myelin, som er et fettholdig isolasjonsstoff som dekker nervetrådene i kroppen. Myelinet kan gro sammen igjen uten arr, eller skaden kan føre til varige arr som påvirker beskjedene mellom hjernen og musklene.

Attakkvis MS er den vanligste typen MS. De fleste som har sykdommen, får de første symptomene i alderen 20 til 40 år.

Les også: Å leve med multippel sklerose (intervju)

Startet senere for hvert tiår

Flere studier har vist at alderen sykdommen debuterer i, har økt i de senere årene. Dette ville forfatterne av den aktuelle studien se nærmere på.

Forskerteamet fra Barcelona hentet data fra 1622 MS-pasienter som fikk diagnosen mellom januar 1970 og desember 2019. Av deltagerne var 67 prosent kvinner.

Gjennomsnittsalder for sykdomsstart var 31,1 år. For å se hvordan alder for sykdomsstart hadde endret seg i løpet av 50 år, delte forskerne deltagerne i grupper etter hvilket tiår de fikk de første symptomene i.

Resultatene viste at sykdommen startet i eldre alder for hvert tiår.

  • I 1970–1979 var debutalder 23,8 år 
  • I 1980–1989 var debutalder 27,9 år
  • I 1990–1999 var debutalder 30,1 år
  • I 2000–2009 var debutalder 32,1 år
  • I 2010–2019 var debutalder 34,3 år

Med andre ord så man en økning på mer enn ti år for sykdomsstart siden 1970–tallet. Forfatterne fant lignende endringer også når de delte inn gruppene etter kjønn.

Les også: Symptomer på MS

Færre får tidlig sykdomsstart

Av de 1622 deltagerne hadde 5,9 prosent tidlig sykdomsstart. Det vil si at sykdommen startet før de var 18 år. Sen sykdomsstart – altså at sykdommen startet etter fylte femti år, fant de hos fire prosent av deltagerne.

Andelen personer med tidlig sykdomssdebut gikk ned over tid, mens andelen med sen sykdomsdebut økte.

Forskerne gjorde den samme analysen på nytt, men denne gangen utelot de deltagere med tidlig eller sen sykdomsstart. Gruppen var da på totalt 1460 personer.

Også nå fikk de samme resultat – at sykdommen startet i eldre alder. Her fant de at alderen økte fra 28,4 år i 1970–1979 til 33,4 år i 2010–2019.

Les også: Fatigue ved MS

Kan skyldes livsstilsendringer

Forfatterne påpeker at kriteriene for diagnostisering av MS har blitt forbedret med årene. Disse endringene kan ha bidratt til økningen av MS og økt alder ved sykdomsstart. De antyder også at livsstilsendringer i befolkningen kan være en mulig årsak til at sykdommen starter senere: Vi tilbringer mer tid i utendørs aktivitet, får mer sol på kroppen, færre røyker, og infeksjon med Epstein-Barr virus – en kjent risikofaktor for MS, oppstår senere i livet.

Kilder

Referanser

  1. Romero-Pinel L, Bau L, Matas E, et al.. The age at onset of relapsing-remitting multiple sclerosis has increased over the last five decades. Multiple Sclerosis and Related Disorders 2022. www.sciencedirect.com