Nyhetsartikkel

Barn i USA: Vold har overtatt som fremste dødsårsak

Bilulykker er ikke lenger den fremste dødsårsaken for barn i USA. Nå er det våpenvold som tar livet av flest barn og unge.

En rapport fra The Lancet Child & Adolescent Health1 i mai, viser at det skjedde over 45 200 skytevåpenrelaterte dødsfall i USA i 2020. Dette er en økning på nesten 14 prosent fra året før. 

Det er drap, og ikke selvmord, som står for det meste av økningen. 

Av dødsfallene var 10 prosent barn i alderen 1 til 19 år. Dermed ble 2020 det første året at skytevåpen var mer dødelig for barn enn bilulykker i USA.

Forfatterne bak artikkelen understreker at dødsfall i trafikken jevnt og trutt har gått nedover i takt med økt forebygging og god innsats. Men med vold og drap med skytevåpen er trenden gått i motsatt retning. De skriver at støtten til våpenforskning er dårlig sammenlignet med andre utfordringer knyttet til barns helse. Mens dødsfall på grunn av skytevåpen øker, har bevilgninger til forskningen på hvordan dette kan forebygges, stått på stedet hvil i flere år.

Flere teorier

I en kommentar publisert i tidsskriftet New England Journal of Medicine2 skriver forfatterne at den relative økningen i antall skytevåpendødsfall av alle typer blant barn og unge fra 2019 til 2020 var 29,5 prosent - mer enn dobbelt så høy som den relative økningen i befolkningen generelt. Økningen ble sett på tvers av demografi.

De skriver at dette viser en langsiktig trend og en dødsårsak det ikke blir gjort gode forebyggende tiltak mot. 

Uhelse og pandemi

Hvorfor det er en økning i våpendødsfall, har ikke forskerne et godt svar på. 

Det er mange teorier som kan forklare økningen, sier Matthew Miller, professor ved Northeastern's Bouvé College of Health Sciences til MedicaXpress3. Blant annet er økt stress og psykiske helseutfordringer under Covid-19-pandemien blitt trukket fram som en forklaring. Kriminaliteten generelt har imidlertid ikke steget.  

Miller sier at kriminaliteten i USA er temmelig lik andre sammenlignbare land, forskjellen er verkøyene som brukes, at det tys til våpen.

Det er ikke skyting på skolene som står for det meste av volden, selv om mange gjerne tror det.

Selv om skoleskytinger er langt vanligere i USA enn i andre høyinntektsland, er risikoen for skoleskytinger i USA overvurdert i forhold til andre former for våpenvold, sier James Alan Fox, kriminolog ved Northeastern University.

En stor del av skytingen er gjengskytinger, skyting i forbindelse med narkotikahandel og skyting innad i familien, sier Fox.

Kilder

Referanser

  1. Lee K L, Chaudhary S, et.al. Addressing the void: firearm injury prevention in the USA. The Lancet Child & Adolescent Health 2022. www.thelancet.com
  2. Goldstick E J, Cunningham M R, et. al . Current Causes of Death in Children and Adolescents in the United States. N Engl J Med 2022. www.nejm.org
  3. MedicalXPress, More children died from gun violence than car crashes in 2020. Are school shootings to blame?, Jessica Taylor Price, 2022 medicalxpress.com