Nyhetsartikkel

Barn med et handikap mer utsatt for seksuelle overgrep

Barn med autisme, ADHD eller en psykisk utviklingshemming er mer utsatt for seksuelle overgrep enn andre barn. - Diagnosen kan komme i veien for å oppdage vold og overgrep, sier forsker Else-Marie Augusti ved Nasjonalt kunnskapssenter for vold og traumatisk stress (NKVTS).

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

I en ny studie har danske forskere undersøkt politirapporter om seksuelle forbrytelser mot skolebarn. Til sammen fant forskerne 8.039 politirapporter, der sårbare barn var i stort flertall blant ofrene.

Studien viser at barn med blant annet autisme, ADHD, psykisk utviklingshemming eller hjerneskade har tre ganger så stor risiko for å bli utsatt for seksuelle overgrep sammenlignet med andre barn.

Forskerne bak studien fulgte til sammen 679 683 barn fra de var 7 til 18 år. Av disse ble altså vel 8000 barn utsatt for et seksuelt overgrep som ble anmeldt. Minst 1,2 prosent av alle barna ble utsatt for et seksuelt overgrep. Dette tallet er utgangspunktet når forskerne konkluderer med at de sårbare barna har minst tre ganger så høy risiko for å bli utsatt.

Studien er publisert i Journal of Interpersonal Violence1.

Mer sårbare for overgrep

I utsatte familier er det langt flere barn som har blant annet ADHD. Men selv når forskerne tar høyde for dette, ser de at det er tre ganger så stor risiko for at disse barna blir misbrukt.

Else-Marie Augusti er forsker ved seksjon for vold og traumer - barn og unge, ved Nasjonalt kunnskapssenter for vold og traumatisk stress (NKVTS).
Hun sier det er flere grunner til at barn med mentale funksjonsnedsettelser er mer utsatt.

- Dette er ikke et nytt funn. Også barn med fysiske funksjonsnedsettelser er langt mer utsatte enn barn uten et handikap. De er dessverre mer sårbare for overgrep, sier Augusti til NHI.no.

- Barn med psykisk eller fysisk utviklingshemming er avhengige av mange flere omsorgspersoner, møter flere vokse og kommer i kontakt med voksne på en annen måte enn barn uten slike vansker, sier hun.

Neste side