Nyhetsartikkel

Behandlingen kan være verre enn sykdommen

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Feilkilder ved biopsi

Hvilken nytte kan man ha av å ta vevsprøver for å finne ut mer om svulsten?

- Dersom PSA er forhøyet er neste steg å ta vevsprøver (biopsier) fra prostata. Når PSA er moderat forhøyet (f. eks. i området 4-10) er det mer sannsynlig at dette skyldes godarta forstørra kjertel, eller eventuelt en infeksjon i prostata eller urinveier. For å påvise kreft tas vevsprøver med en hul nål som stikkes inn i kjertelen. Forandringene i kjertelen er som regel flekkvis og i tidlig fase ikke følbare – slik at man stikker 8-10 forskjellige steder i kjertelen i håp om å få med representativt materiale. Nålen føres inn via endetarmen, og man bruker ultralyd for å sikre at man treffer kjertelen. Alle vevsprøvene undersøkes deretter i mikroskop. Finner man kreftforandringer i en eller flere av prøvene beregnes eller lages en skår på bakgrunn av svulstvevets utseende og oppbygging – dette kalles Gleason skår. Dette er til en viss grad en subjektiv skåring med mulige feilkilder. Gleason skår bidrar til å kunne si noe om svulstens aggressivitet, men kombineres med nivået av PSA og en skår for funn ved vanlig undersøkelse (TNM-klassifisering) for å kunne gi best mulig anslag om prognosen. I noen tilfeller kan man ved dette systemet bestemme grad av aggressivitet av svulsten, men i mange tilfeller er svaret ikke så entydig at dette lar seg gjøre med god nok sikkerhet, sier Ingard Løge.

Forrige side