Nyhetsartikkel

Bruk av antibiotika og kreft i tykktarm og endetarm

Bruk av antibiotika er forbundet med høyere risiko for tykktarmskreft og lavere risiko for endetarmskreft.

Risikoen avhenger i noen grad av type antibiotika som er foreskrevet. Dette ifølge en studie som ble publisert i tidsskriftet GUT i august 201912.

Funnene i studien antyder et risikomønster som kan knyttes til ulikheter i aktivitet i bakteriefloraen på ulike steder i tarmen. 

Sterk og langvarig innvirkning

I 2010 inntok vi totalt 70 milliarder antibiotikadoser på verdensbasis. Dette tilsvarer ti doser på hver av oss. Antibiotika har en sterk og langvarig innvirkning på bakteriefloraen i tarmen, noe som endrer balansen mellom gunstige og ugunstige bakterier. Forskerne bak studien ønsket å finne ut om dette påvirket risikoen for tykktarmskreft og endetarmskreft.

Informasjonen til studien ble hentet fra et register med anonymiserte medisinske journaler. Fra dette registeret hentet de informasjon om 28.930 pasienter med enten tykktarm- eller endetarmskreft, og fra 137.077 personer av samme kjønn og i samme aldersgruppe, som ikke utviklet disse krefttypene.

Lavere sannsynlighet for endetarmskreft

Antibiotika var foreskrevet til 70 prosent av de som hadde kreft, og til 68.5 prosent av de som ikke hadde kreft. De som fikk tykktarmskreft, hadde høyere sannsynlighet for å ha fått antibiotika. De hadde også økt sannsynlighet for å ha fått foreskrevet antibiotika som var målrettet mot anaerobe bakterier (som ikke trenger oksygen) så vel som aerobe bakterier (som trenger oksygen), enn deltagerne uten kreft.

Pasienter med endetarmskreft hadde derimot lavere sannsynlighet for å ha blitt foreskrevet antibiotika som var rettet mot aerobe bakterier.

Etter å ha justert for andre faktorer som røyking og overvekt, fant forfatterne at antibiotika som ble brukt i relativt korte perioder, var forbundet med høyere risiko for tykktarmskreft.

Ved endetarmskreft fant de det motsatte - her ga antibiotikabruk i mer enn 60 dager 15 prosent lavere risiko enn ingen bruk av antibiotika.

Svakheter ved studien

Studien er en observasjonsstudie. Det vil si at den ikke kan trekke sikre konklusjoner om årsak. Forfatterne hadde heller ikke tilgang til alle livsstilsfaktorene som kan påvirke resultatet. Funnene understreker likevel hvor viktig det er å holde antibiotikabruken på et fornuftig nivå.

Kilder

Referanser

  1. BMJ Newsroom: Antibiotic use linked to heightened bowel cancer risk www.bmj.com
  2. Zhang J, Haines C, Watson AJM. Oral antibiotic use and risk of colorectal cancer in the United Kingdom, 1989-2012: a matched case-control study. BMJ GUT 2019. gut.bmj.com