Intervju

Cannabis mot kroniske smerter

Stiller ikke krav til å ha forsøkt cannabis

- Alle leger kan skrive resept på Sativex, men for å prøve andre cannabisprodukter med mer enn 1 prosent THC, må fastlegen henvise pasienten til spesialist på sykehus for vurdering. Dersom man ikke kommer i mål med vanlig behandling, kan Legemiddelverket godkjenne bruk av cannabis som pasienten henter ut på et norsk apotek, sier Hortemo.
Legemiddelverket anbefaler at pasienter forsøker Sativex først.
- Men Sativex gir ikke tilstrekkelig høye doser for alle. Da er bruk av cannabisplante en mulighet.  Dette krever at legen søker om godkjenningsfritak. Legen må ha konkludert med at pasienten kan ha nytte av behandling med cannabis, men dette betyr selvsagt ikke at pasienten må ha prøvd cannabis tidligere. På den andre siden, dersom pasienten har erfart lindrende effekt av cannabis ved rekreasjonell bruk, er det ikke krav om å prøve Sativex først, sier Hortemo.

Myndighetene har ikke laget noen liste over sykdommer som er godkjent for bruk av cannabisprodukter, men i praksis har nesten alle pasienter enten kroniske smerter eller plager ved kreftsykdom. - Mange av disse pasientene har erfart at rekreasjonell bruk av cannabis har gitt lindring, sier Hortemo.

Forrige side Neste side