Intervju

Cannabis mot kroniske smerter

Reiser til Nederland for å prøve cannabis

Meidel Andersen mener selv at han har krav på å få dekket medisinutgiftene ettersom han har yrkesskade. Han fikk avslag på første søknad, som han har anket, men Helfo har gitt beskjed om at anken har 15 måneders behandlingstid.
- Helfo mener at dokumentasjonen for at cannabis har effekt ved smerter er for dårlig til å gi individuell stønad. Helfo mener at bruk av cannabis er utprøvende behandling. Helsedirektoratets veileder for utprøvende behandling understreker at ansvaret for utprøvende behandling (også finansieringen) er sykehusenes ansvar. Dette er klare føringer som ikke alltid blir fulgt opp av sykehusene, sier Hortemo.
Cannabisproduktene som blir importert til medisinsk bruk i Norge, kommer fra det nederlandske selskapet Bedrocan. Dette er cannabisplante med standardiserte mengder av virkestoffene THC og CBD. 
Noen pasienter drar til Nederland og oppsøker leger der for å få behandling med cannabis.
- Mange av de norske pasientene som oppsøker leger i Nederland har post-traumatisk stresslidelse (PTSD). Vitenskaplige studier gir ikke støtte for bruk av cannabis ved PTSD og slik behandling er ikke anbefalt i Norge. Men noen nederlandske leger tilbyr dette, og det er tydelig at en god del pasienter selv opplever at det er bra for dem, sier Hortemo.

Forrige side Neste side