Intervju

Cannabis mot kroniske smerter

Cannabis og epilepsi

En artikkel som ble publisert i BMJ Open i oktober 2020, sier at cannabis er effektiv behandling av epilepsi. Håkon Meidel Andersen sier at han også har opplevd bedring av epilepsi etter å ha startet behandling med cannabis.

-Hva vet man i dag om effekten cannabis har på epilepsi?
- Det er nå godkjent et legemiddel basert på cannabis i USA og i Europa (Epidyolex i Europa) som tilleggsbehandling ved noen typer epilepsi. Den godkjente indikasjonen er snever. Medisinen kan redusere anfallshyppighet ved enkelte sjeldne former for epilepsi som rammer barn. Cannabis er ingen løsning på epilepsiproblemet, men det er interessant at forskning på virkestoff i cannabisplanten har gitt grunnlag for godkjente legemidler. I epilepsimedikamentet Epidyolex er det nesten bare CBD, mens Sativex inneholder like mye THC og CBD, sier Hortemo.

Les også vår pasientinformasjon om epilepsi

Forrige side Neste side