Intervju

Cannabis mot kroniske smerter

 Forskning

Inntil nylig var den medisinske interessen for cannabis sparsom, et problem som blir ytterligere komplisert av de mange tilstandene der cannabis blir foreslått som hjelpsom behandling. Det betyr at det er mangel på store, godt gjennomførte studier, ifølge European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA).
- Det er mulig at bruken av cannabis som rusmiddel i perioder har gjort forskningen vanskelig, men sånn er det ikke nå. Det forskes på effekten ved ulike psykiske lidelser, ved nevrologiske lidelser, og ved smerter. Foreløpig er det best dokumentasjon for effekt ved kroniske smerter, spasmer ved MS, akutt glaukom, noen typer epilepsi, og noe dokumentasjon for effekt ved kvalme etter cellegiftbehandling, og ved nedsatt appetitt ved AIDS. Jeg regner med at vi etterhvert får flere klare svar. Det er selvsagt viktig at man har samme krav til dokumentasjon av denne typen legemidler som ellers, sier Hortemo.

Forrige side Neste side