Intervju

Cannabis mot kroniske smerter

Cannabis versus opioider

Mange som lider av kroniske smerter, behandles med opioider.
- Opioider er først og fremst aktuelt ved akutte smerter. Man bør tenke seg godt om før man bruker opioider ved kroniske smerter (unntatt ved kreftsykdom). Cannabis har vist effekt ved smerter, særlig nevropatisk smerte, men det er ikke noe vidundermiddel. I store studier må man behandle rundt tjue pasienter før én opplever god effekt, sier Hortemo.

Jørgen Bramness er seniorforsker ved avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet. Historien om en smertepasient som bruker store doser morfin, uten at det tar smertene, er ikke unik, ifølge han.
- Det illustrerer at morfin brukt ved kroniske smerter ofte gir pasienten ytterligere problemer. Dette er reflektert i mange veiledere om bruk av opioider. Man kan få relativt ødelagte liv uten stor smertelindring. Er det maligne smerter skal det alltid behandles med tilstrekkelige medikamentdoser. Ved kroniske smerter kan resultatet bli så uvisst. Historien om å måtte bruke store doser med opioider for å lindre smerter, for så nesten å bli invalid av behandlingen, er i seg selv ikke unik, sier Bramness.

Les også: Smertebehandling med morfin

Forrige side Neste side