Intervju

Cannabis mot kroniske smerter

-Mange er unødig skeptisk til cannabis

causal JGB smi SJØWALL.jpg
Jørgen Bramness er seniorforsker ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet og professor i psykiatri. Foto: Sjöwall

Bramness har hørt mange historier om personer som har gått fra å bruke opioider og føle at man ikke har et liv, til å bruke medisinsk cannabis og oppleve at hverdagen ble bedre.
- Det er ingen tvil om at en del som prøver cannabis til smertelindrende behandling, opplever å bli bedre av det. Noen synes at det er negativt, men er det et problem så lenge de opplever å bli bedre av det? Innen smertebehandling brukes det et bredt spekter av virkemidler for å lindre – både medisinske og ikke-medisinske. Jeg tror at noen er unødig skeptiske til hva cannabis kan bidra til. De tenker på det kun som et rusmiddel, men opioider er mye lettere å ruse seg på, sier Bramness.
Cannabis er dog ingen vidundermedisin som virker for alle.
- Det er mange som ikke får hjelp av cannabis. Noe av det vi jobber med er å se etter kjennetegn på de pasientene som faktisk har nytte av det. Noen opplever at cannabis gjør tilstanden deres verre, noen blir bedre. Vi har enda ikke klart å finne noen universelle kjennetegn, men sånn er det veldig ofte. Vi sitter igjen med en gruppe som tydeligvis har effekt. Når vi ikke finner kjennetegn i den gruppen, kan man begynne å lure. Når vi ikke finner noen gruppeeffekt i sånne forsøk, spør vi også om det egentlig er effektiv behandling. Da ser vi på oppsummert forskning. De nyeste oppsummeringsartiklene viser at cannabis har en moderat smertelindrende effekt. Det høres kanskje ikke så voldsomt ut, men sammenlignet med mange andre medisiner er det faktisk ganske bra, sier Bramness.

Les også: Opioidabstinens

Forrige side Neste side