Intervju

Cannabis mot kroniske smerter

Overdreven tro vs overdreven mistro

Cannabis brukt i medisinen har fått mye oppmerksomhet de senere årene. Ikke bare innen forskningsmiljøene, men også blant folk flest.
- Noen har overdreven tro på det, andre har overdreven mistro. I USA har de en opioidkrise. Der har flere spurt om cannabis kan gjøre noe med dette. I løpet av de siste månedene har vi fått forskning som viser at cannabis bare i liten grad kan erstatte opioider, sier Bramness.
Ved akutte tilstander har bruk av opioider god, smertelindrende effekt.
- Men etter hvert vil man utvikle toleranse for medikamentene. Da må man enten øke dosen, eller man opplever at smerten ikke lindres. Anbefalingen nå er å ikke bruke så mye opioider ved kroniske smerter. De akuttmedisinske effektene opioider har er på den annen side fantastiske. Der er de uunnværlige. At det ikke er så mye å hente ved kroniske lidelser, gjelder for mange vanedannende medisiner. Etter noen uker og måneder har man mye bivirkninger, men ikke så mye virkning. Ved cannabis kommer man heller ikke alltid i mål, sier Bramness.

Forrige side Neste side