Nyhetsartikkel

Chili mot nerveskader ved diabetes

Capsaicin er den ”sterke” komponenten i chilipepper. En ny studie viser at capsaicin kan redusere smerter i foten blant de som har nerveskader ved diabetes.

Diabetisk nevropati er en senkomplikasjon til diabetes. Det er en skade på nervene utenfor det sentrale nervesystemet samt i det ikke-viljestyrte, autonome, nervesystemet. Hyppigst rammer det nerver i bena.

Klarer man å oppnå bedre kontroll over blodsukkeret, vil det gi mindre ubehag og smerter - og det bremser opp utviklingen av nerveskader.

Men en ny studie har nå undersøkt effekten av capsaicin mot nervesmerter.

Studien er publisert i Frontiers in Neurology1

I vår artikkel om Capsaicin kan du lese om at det er viktig å lese den vedlagte informasjonen om forsiktighet ved bruk av dette midlet.

Hva er capsaicin?

Capsaicin er kjent for å være smertestillende og kløestillende dersom det smøres på huden. Man regner med at dette skyldes den lokale irritasjonen midlet forårsaker.

Innenfor medisinen har capsaicin blitt brukt til å lindre visse typer nervesmerter (nevralgier) og giktsmerter.

Capsaicin er et molekyl som finnes i chili - den komponenten som gir den sterke smaken. Vask hendene med såpe og vann etter at du har påført capsaicin, for å unngå å få stoffet i øynene eller på andre følsomme områder av kroppen.

Lindrer smerte?

I den aktuelle studien ble det rekruttert 75 personer med diabetes og nevropati. Studien ble gjennomført av forskere ved Imperial College London og Sheffield Teaching Hospitals.

Forskerne undersøkte effekten av å behandle føttene med et plaster som inneholder 8 prosent capsaicin. Plasteret skal være på huden i 30 minutter. 

Målet var å finne ut hvordan legemiddelet lindret smerte, og om det ble en bedring i nerveskadene i løpet av tre måneder.

Av de 75 deltagerne i studien, hadde 50 nevropatisk smerte. Av disse igjen, ble 32 behandlet med capsaicinplasteret og 18 fikk dagens standardbehandling for smertene.

De resterende 25 deltakerne hadde ikke smerte, men ble likevel behandlet med  capsaicin.

Deltagerne skulle i løpet av studien føre dagbok over smertene. Her skulle de vurdere og beskrive smertene og beskrive symptomer. Det ble også tatt prøver av huden under føttene. Dette ble gjort både i begynnelsen og slutten av studien, og forskerne analyserte nervene.

Mindre smerter

Etter tre måneder med behandling, fant forskerne følgende funn:

De som hadde blitt behandlet med capsaicin, rapporterte om at smertene de hadde var betydelig redusert sammenlignet med de som fikk standardbehandling.

Det så ut til at alle som hadde blitt behandlet med capsaicinplasteret, hadde flere nye nerver i hudprøvene ved slutten av studien.

Forskerne mener dette kan tyde på at capsaicin reduserer smertene ved å helbrede nervene i foten.

Forskerne påpeker at det nå trengs mer forskning og langsiktige studier med flere deltagere for at capsaicin kan bli en del av rutinemessig behandling for personer med nevropati.

Studien er finansiert av britiske Diabetes UK.2

Kilder

Referanser

  1. Anand P, Privitera R, et.al. Reversing painful and non-painful diabetic neuropathy with the capsaicin 8% patch: Clinical evidence for pain relief and restoration of function via nerve fiber regeneration. Front Neurol 2022. pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  2. Our research shows chilli can help to treat foot complications, Diabetes UK www.diabetes.org.uk