Nyhetsartikkel

Covid-19 er knyttet til økt forekomst av diabetes hos barn

Covid-19 øker risikoen for diabetes type 1 blant barn og unge, ifølge en amerikansk studie. Funnene understreker hvor viktig forebyggende tiltak, som vaksinasjon mot covid-19 er, mener forfatterne.

Dette ifølge en studie som ble publisert i Morbidity and Mortality Weekly Report (CDC)1, og omtalt i JAMA2 i januar 2022.

En økende andel studier viser at covid-19 kan føre til nye tilfeller av diabetes type 1. 

Diabetes type 1 er en autoimmun, livslang sykdom der kroppen ikke lenger produserer hormonet insulin. Insulin bidrar blant annet til at glukose (sukker) i kroppen kommer seg inn i cellene. Ved diabetes type 1 må insulin tilføres via flere daglige injeksjoner (eventuelt insulinpumpe). Diabetes type 1 og diabetes type 2 er to forskjellige sykdommer.

Tidligere studier har funnet at i gjennomsnitt har 14 prosent av voksne som er sykehusinnlagt med covid-19, nyoppstått diabetes.

2,7 ganger høyere risiko 

For å undersøke risiko for dette hos barn og unge, analyserte forfatterne av studien data fra 1.7 millioner pasienter (barn), inkludert 81 000 som fikk påvist covid-19 mellom mars 2020 og februar 2021.

De som hadde hatt covid-19, hadde 2,7 ganger høyere sannsynlighet for å få diabetes type 1 enn barn på samme alder som ikke hadde hatt covid-19. De hadde også 2,2 ganger høyere risiko for å få sykdommen enn pasienter på samme alder som hadde hatt en annen luftveisinfeksjon før pandemien.

Forfatterne gjenskapte funnene ved hjelp av informasjon fra en annen database, som har data for nær 900 000 pasienter (barn). Omtrent halvparten av denne gruppen hadde covid-19 mellom mars 2020 og juni 2021. Blant barn som hadde hatt covid-19, var sannsynligheten for å få diabetes type 1 økt med en faktor på 1,3 ganger enn hos de som ikke hadde hatt covid-19.

Viktig med forebyggende tiltak

Virussykdommen covid-19 forårsaket av SARS-CoV-2 kan forårsake diabetes type 1 ved å angripe celler i bukspyttkjertelen, antyder forfatterne. Infeksjonsrelatert stresshypoglykemi (lavt blodsukker) eller endringer i glukosemetabolismen, kan også utløse tilstanden. Alternativt kan infeksjonen føre til at prediabetes utvikles til diabetes, skriver forfatterne.

De oppfordrer leger til å være årvåkne og screene for symptomer på diabetes type 1 hos barn og unge som har hatt covid-19 infeksjon, og påpeker at funnene viser hvor viktig forebyggende tiltak mot covid-19, som vaksinasjon, er.

I en artikkel som ble publisert på NHI.no høsten 2021 refererer NHI.no til studier som har vist at covid-19 kan ødelegge insulinproduserende celler og forårsake diabetes type 1, og hvordan dette skjer. I en kommentar til disse studiene fortalte Hanne Løvdal Gulset ved Folkehelseinstituttet at autoimmune sykdommer kan oppstå eller utløses etter infeksjonssykdommer, og at dette er viktig å studere. Folkehelseinstituttet har en egen kunnskapssatsning om dette, sa hun.

Kilder

Referanser

  1. Barrett CE, Koyama AK, Alvarez P, et al.. Risk for Newly Diagnosed Diabetes >30 Days After SARS-CoV-2 Infection Among Persons Aged <18 Years — United States, March 1, 2020–June 28, 2021. Morbidity and Mortality Weekly Report (MMWR) 2022. www.cdc.gov
  2. Kuehn B. COVID-19 Linked With Increased Incidence of Youth Diabetes. JAMA 2022. jamanetwork.com