Nyhetsartikkel

Covid-19 forbundet med høyere risiko for plager fra hender og føtter

Blant personer som ble smittet tidlig i pandemien, har forskere funnet økt forekomst av symptomer på nevropati - smerter, prikking og nummenhet i hender og føtter.

Dette ifølge en studie som ble publisert i tidsskriftet Pain i mars 20221, og en omtale av studien2 som er publisert på nettsidene til Washington University School of Medicine in St. Louis. Sistnevnte er universitetssykehuset der forskningen ble utført.

Studien føyer seg inn i rekken av studier om ettervirkninger av covid-19.

Deltagerne var 1556 personer som ble testet for covid-19 i perioden mars 2020 til januar 2021. 542 av deltagerne testet positivt.

Plagene varte opp til tre måneder

Forskerne fant at 30 prosent av de som testet positivt for covid-19, oppga nevropatiske problemer da de fikk diagnosen. Plagene beskrives som smerter, prikking og nummenhet i hender og føtter.

Hos 6-7 prosent av disse vedvarte plagene i minst to uker, og hos noen i opptil tre måneder. Dette antyder at viruset kan ha langvarig effekt på perifere nerver.

De fleste hadde milde til moderate plager.

Forskerne fant at de som testet positivt for covid-19, hadde tre ganger større sannsynlighet for å oppgi slike plager, enn de som testet negativt.

Virus kan ødelegge nerver

- Flere virussykdommer, deriblant hiv, er forbundet med perifer nevropati fordi virus kan ødelegge nerver, sier Simon Haroutounian i en uttalelse i artikkelen på universitetssykehusets nettside. Haroutounian er hovedforfatter av studien. Han påpeker videre at det er viktig å avklare om en virusinfeksjon er forbundet med økt risiko for nevropati.

Behandling for denne type plager er ganske lik selv om årsaken til plagene kan være forskjellig.

- Det er stor sannsynlighet for at vi kan hjelpe disse pasientene, selv om det for øyeblikket ikke finnes noen klare diagnostiske kriterier, eller er et anerkjent syndrom kjent som covid-perifer nevropati, sier han.

Behov for mer forskning

Flere av deltagerne i studien som testet negativt på covid-19, var på sykehuset i forbindelse med annen sykdom. Av den grunn kunne noen av dem ha smerter og nevropati som ikke er knyttet til covid-19. De som testet positivt hadde en tendens til å være friskere og yngre enn de som testet negativt. 29 prosent av deltagerne som testet positivt, hadde symptomer på nevropati, mot 13 prosent av de som hadde helseutfordringer, men ikke covid-19.

Funnene styrker muligheten for at viruset kan forårsake symptomer på perifer nevropati. Det er behov for studier som kan gjenskape funnene.

Kilder

Referanser

  1. Odozor CU, Kannampallil T, Abdallah AB, Roles K, Burk C, Warner BC, Alaverdyan H, Clifford DB, Piccirillo JF, Haroutounian S. Post-acute sensory neurological sequelae in patients with SARS-CoV-2 infection: an observational cohort study.. Pain 2022. pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  2. Washington University School of Medicine in St. Louis: COVID-19 infection linked to higher risk of neuropathy medicine.wustl.edu