Intervju

De færreste anmelder en voldelig partner

- Alle som utsettes for vold ønsker at volden skal ta slutt, men ikke nødvendigvis med rettslige midler. De ønsker hjelp. De ønsker at ting skal bli bra, sier Yngvil Grøvdal, som er forsker ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

Yngvil Grøvdal, forsker ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, publiserte i 2019 rapporten "Ikke verdt å anmelde", som er basert på dybdeintervjuer med personer som har levd i et parforhold der det ble utøvd vold, men som ikke har anmeldt partneren til politiet.

- Årsaken til at jeg ville jobbe med denne problemstillingen, er at de færreste anmelder. Det har vi visst lenge. Jeg var nysgjerrig etter å få vite mer om hva folk tenker. Det er jo et veldig sterkt trykk på at man skal anmelde vold i parforhold og nære relasjoner, sier Grøvdal.

Hadde ikke vurdert anmeldelse

Underveis i arbeidet med rapporten fikk hun bekreftet mye hun visste fra før, men intervjuene ga også noen overraskelser.

- Det virket som om de fleste intervjudeltakerne ikke hadde vurdert eller tenkt på anmeldelse. Dermed måtte de i ettertid prøve å sette ord på hva de mente at hadde gjort det uaktuelt å anmelde, sier Grøvdal.

- En annen overraskelse var at mye av det de tenkte om hvordan politiet kunne komme til å håndtere en slik anmeldelse, i stor grad var i overensstemmelse med hva folk som har anmeldt, har opplevd og med hva vi ser i forskningen om tematikken. Det virker som om mange søker på nettet og leser om hvordan andre har opplevd politiet i en slik sak. For eksempel om at man ikke kommer noen vei uten bevis. Eller at det først og fremst er de alvorlige sakene politiet interesserer seg for.

Neste side