Intervju

De færreste anmelder en voldelig partner

Temaside om Korona

Ingenting som tyder på at volden øker

Siden 2006 har det vært en stor økning i antallet anmeldelser av mishandling i familieforhold. Hvilken betydning har dette hatt?

- Ja, det har vært en stor økning i antallet anmeldelser, særlig i de første årene etter 2006. Om de skyldes at folk flest da begynte å anmelde mer, er derimot temmelig usikkert. Det som trolig betydde aller mest, og som kan ha gitt det inntrykket at folk kom løpende for å anmelde, var at politiet endret registreringssystemet sitt. Tidligere registrerte man ikke relasjonen mellom folk i voldssaker, men i årsskiftet 2004/2005 fikk man det man kalte "familievoldsknappen" i registreringssystemet. Jo oftere politiet husket på å registrere forholdet mellom folk, desto mer synlig ble volden i parforhold og andre nære relasjoner. I tillegg har Riksadvokaten gjentatte ganger insistert på at politiet må opprette flere saker, det vil si at de benytter ubetinget offentlig påtale. I media har det vært hevdet at volden i nære relasjoner øker, men det har vi ikke grunnlag for å si. Generelt kan vi snarere si at det norske samfunnet er blitt fredeligere enn før.

Forrige side Neste side