Intervju

De færreste anmelder en voldelig partner

Temaside om Korona

Viktig å bli møtt med respekt og interesse

- Hva skal til for at det skal være ok å anmelde denne type vold - basert på dine erfaringer fra disse intervjuene?

- Gitt at folk har det forskjellig og tenker forskjellig er det umulig å si noe sikkert om det. Dersom man faktisk går til politiet for å anmelde, er det imidlertid viktig å bli møtt med respekt og interesse. Det kan være ille nok å måtte stå og snakke med noen et sted der det er mange andre, selv om jeg håper det ikke skjer i like stor grad som før, om en ikke også skal møte noen som man tenker at oppfordrer en til å ikke anmelde, uten at vedkommende sier det rett ut og forklarer deg hvorfor. Det meste tyder på at de fleste som anmelder vold i nære relasjoner har levd lenge med volden og har tenkt mye før de kommer så langt som til å gjøre det. Flere forskere, deriblant den amerikanske juristen og psykologen Tom Tyler, har vist at for den som anmelder et lovbrudd er det ikke nødvendigvis utfallet av saken som bestemmer hvor vidt vedkommende er fornøyd med politiets innsats, men hvor vidt hun eller han opplever å ha blitt behandlet med respekt, interesse og vennlighet. Når du har et problem, vil du gjerne at den du henvender deg til i den anledning skal anerkjenne ditt problem og møte deg på en ordentlig, hyggelig, ryddig og profesjonell måte. Her kan det hende at politiet, eller i alle fall noen politifolk, har et forbedringspotensial. Jevnlige undersøkelser av tillit til ulike instanser i Norge viser at politiet skårer svært høyt på det vi kan kalle generell tillitt. Men undersøkelser viser også at tilliten til politiet synker etter at man har hatt kontakt med etaten. Ett dårlig møte, med en politiperson, ser ut til å kunne påvirke folks syn på etaten som sådan. Det skyldes nok blant annet at når vi går til politiet er det fordi noe virkelig står på spill for oss. Da vil jeg si at politiet er tjent med å opptre slik at tilliten vi har ikke svekkes, sier Grøvdal.

Kilder

Referanser

  1. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress:«Ikke verdt å gå til politiet med»: Om vold i parforhold som ikke er anmeldt. Forfatter: Grøvdal Y www.nkvts.no
Forrige side