Intervju

De færreste anmelder en voldelig partner

Temaside om Korona

- Veldig mange prøver å hjelpe

Fra utenforstående som ikke selv opplever vold, er det særlig ett spørsmål som går igjen: Hvorfor forlater ikke den som blir utsatt for vold, sin voldelige partner?

- Det finnes det veldig mange svar på. Forholdet har en gang startet som noe som var bra. Dessuten, som en av kvinnene jeg intervjuet til doktorgraden min sa: "Han oppfører seg ikke dårlig hele tiden". Hvis man har felles barn, er dette også noe som knytter partene sammen, om enn ufrivillig, i alle fall så lenge barna trenger de voksnes omsorg. Menn kan bli i et dårlig forhold fordi de er redde for å miste kontakten med barna. Mange kvinner tenker at de bedre kan beskytte barna når de holder sammen med mannen som utøver volden, fremfor at barna kanskje får samvær med faren alene. En del blir fordi de synes synd på partneren og gjerne vil hjelpe han eller henne. Og så kan det bli vanskeligere å gå, jo lenger man blir. Det gjør ofte noe med selvbildet, mange skammer seg over å bli hos noen som ikke behandler dem bra. Hva ville folk i omverdenen si, om de visste det? Dessuten kan det å bli slått og trakassert føre til at man ikke føler seg mye verdt. At man ikke forlater noen kan altså dreie seg både om forholdet i relasjonen, det synet en har eller får på seg selv, og bekymring for andres reaksjoner. Livet kan dessuten være komplisert for noen og hver, og vi handler ikke alltid slik mange tenker at vi "burde". Folk blir lenge i forhold som ikke er bra, og de blir lenge på arbeidsplasser med dårlige sjefer. De færreste anmelder noen de ikke har bestemt seg for å forlate. Men de fleste går jo til slutt. Sånn var det også for dem jeg intervjuet. Hvis en da får være i fred, bryr en seg sjelden om å anmelde. Følgelig er det trolig veldig mange som har vært utsatt for vold, som vi ikke vet noe om. På den annen side er det en del som anmelder når partneren, gjerne en mann, ikke gir seg etter at forholdet er slutt, sier Grøvdal.

Forrige side Neste side