Intervju

De færreste anmelder en voldelig partner

Temaside om Korona

Ønsker mer åpenhet om vold

- Hva tror du kan hjelpe?

- Det er vanskelig å si, for vold er et komplekst sosialt problem som også har rot i ulike strukturer i samfunnet. Men jeg har en drøm om at det skal bli lett å snakke om at man utsettes for vold. Jeg tror det kan hjelpe den som utsettes for volden dersom vi får bukt med tabuforestillinger og skam over å være en som blir mishandlet, truet og/eller trakassert av en som en forventer skulle behandle en bra. Når volden holdes skjult, blir den som utsettes for volden veldig alene. Så finnes det også forskning som tyder på at dersom volden blir kjent av flere enn dem som lever i relasjonen, og at den som utøver volden vet at andre vet, så kan en oppnå reduksjon i gjentatt vold. Dette så vi i et prosjekt som ble gjennomført i Yorkshire i England for en del år siden. Politiet tok kontakt med partene i kjente saker, de fulgte opp både kvinnene og den som hadde utøvd volden, og kvinnene ble spurt om det var greit om naboene eller andre de kjente fikk vite om volden. Dette reduserte voldsutøvelsen bortsett fra hos et lite mindretall menn, som ikke lot seg stoppe av noe. Det er jo ikke slik, som noen kanskje forestiller seg, at alle menn som slår kan sies å ha personlighetsforstyrrelser. Vi vet at det kan være mange grunner til at menn bruker vold, og noen er faktisk glade for "å bli avslørt". Men da er det også viktig at de som ønsker og trenger hjelp, faktisk får det, sier Grøvdal.

Forrige side Neste side