Intervju

De færreste anmelder en voldelig partner

Temaside om Korona

Viktig å ha kontroll over eget liv

Å gå til politiet ble sett på som tap av viktig kontroll over livet.

- Å utsettes for vold innebærer tap av den kontrollen de fleste av oss ønsker å ha over eget liv. Og fordi det er viktig for oss alle, og kanskje særlig i et forhold med vold, bruker mange mye tid på å forsøke å gjenvinne kontrollen. En lærer seg hva som bidrar til å roe ned situasjoner, hva som kan utløse problemer og så videre. Det er ikke dermed sagt at det er noen god måte å leve på, men det sier mye om hvor viktig det er å ha en viss forutsigbarhet i livet. Når noe blir en sak hos politiet, har den som blir utsatt for volden ikke lenger kontroll over det som skjer, og det kan føles veldig utrygt. Det var også et argument som Riksadvokaten benyttet i høringen til forslaget om ubetinget offentlig påtale i Norge mot slutten av 1980-tallet. Justisdepartementets motsvar var at kvinner ( det var først og fremst kvinner det var snakk om den gangen) som ble utsatt for vold fra partneren allerede hadde mistet så mye kontroll, at det ikke ville spille noen vesentlig rolle om man fratok dem litt mer. For mange er det imidlertid slik at de heller vil ha hjelp enn straffesak. Og sett i sammenheng med kontroll og forutsigbarhet, kan det bli enda mindre attraktivt å anmelde, sier Grøvdal.

Forrige side Neste side