Intervju

De færreste anmelder en voldelig partner

Temaside om Korona

Noen kjønnsforskjeller

- Hvilke kjønnsforskjeller så du i arbeidet? 

 - Det var flere likheter mellom måter kvinner og menn snakket om volden og konsekvensene av volden på, men også forskjeller. Både kvinner og menn var opptatt av hva partnerens atferd kunne gjøre med barna, og både kvinner og menn snakket om psykiske ettervirkninger av måten de var blitt behandlet på. En forskjell var at kvinnene generelt var mer redde - også for å bli utsatt for vold etter et eventuelt brudd - noe som skyldtes at de fleste av dem ble utsatt for mer alvorlig vold enn mennene. Menn som hadde barn med kvinnen som utøvde vold var for eksempel redde for å miste samværet med barna sine, og for å ikke bli trodd av politiet. En av mennene jeg snakket med forsøkte å anmelde volden, men ble av politiet bedt om å ordne opp i det selv. Mange av mennene opplevde å leve med mistenksomhet hengende over seg. I forskningen ser vi også at det blir hevdet at menn som blir utsatt for vold har begått vold mot partneren først, altså at kvinnen bare tar igjen. Det er i mange tilfeller riktig, men det gjør det også veldig vanskelig for en mann som utsettes for vold fra kvinnen han lever sammen med, uten å ha lagt hånd på henne først. Det opplever menn at ingen tror på. En av mennene jeg snakket med sa at om han hadde ringt til politiet fordi ektefellen slo, var han sikker på at det var han som kom til å bli kjørt vekk i politibilen, ikke hun. En antagelse som i stor grad stemmer med det forskningen viser, sier Grøvdal.

Forrige side Neste side