Intervju

De færreste anmelder en voldelig partner

Temaside om Korona

Kommunikasjonsproblem

- Konflikt- og problemflatene besto i at deltagerne følte seg dårlig behandlet og/eller ikke oppnådde det de hadde håpet på og hadde behov for, uten at dette nødvendigvis ble kommunisert til politiet, skriver du. Hva var det som gjorde at de følte seg dårlig behandlet?

- Tre av intervjudeltagerne snakket om dette. Det ene tilfellet var mannen som ble bedt av politiet om å gå hjem og ordne opp selv da han ville anmelde. Han kan vel sies å ha havnet i en form for konflikt med politifolkene han snakket med. Kvinnene viste nok derimot mindre av de negative følelsene i møtene med politiet, men følte seg både sinte, frustrerte, skuffet og nedslått etter å ha opplevd at de nærmest ble oppfordret til å ikke anmelde. De ble blant annet møtt med spørsmål om hvorvidt de virkelig ønsket å anmelde og om de var forberedt på den tunge prosessen det kunne komme til å bli dersom de valgte å gjøre det. Det hadde kostet begge to mye å ta skrittet inn på politistasjonen. Den ene fortalte hvordan hun hadde ønsket at noen skulle ta over noe av byrden det var å ha en eksmann som ikke ville slutte å plage henne. Den andre mente at hun godt visste hvordan det var å ha det tøft, og at hun ikke trengte politiet til å fortelle seg at det kunne bli tøft å anmelde. Begge følte seg små i møte med alle motforestillingene de ble presentert for. Politiet plikter å ta imot anmeldelser, men ingen av de to kvinnene insisterte. De gikk med uforrettet sak. Både denne undersøkelsen og tidligere forskning viser hvordan politiets kommunikasjon med kvinner som er blitt utsatt for vold fra partneren kan skape flere problemer enn den løser. Politifolkene her visste trolig at sakene kom til å bli henlagt ettersom ingen av kvinnene hadde bevis på det de hadde vært utsatt for, og begge hadde brutt med partneren før de anmeldte. For kvinnene ville det trolig hjulpet om politiet hadde tatt imot anmeldelsene og samtidig sagt noe om at den kanskje ikke ville føre til noe mer, sier Grøvdal.

Forrige side Neste side