Intervju

De første kvinnelige legene - og kampen de kjempet

Kvinnesak

De første kvinnelige legene engasjerte seg i kvinner og barns helse. De jobbet for bedre fødselshjelp og bedre hygiene i hjemmene.

- De bidro med opplysningsarbeid rettet mot kvinner, om svangerskap, kjønnssykdommer og om spedbarnsstell. De rettet oppmerksomheten litt annerledes enn andre leger gjorde, og de ble et tilfang, sier Arentz-Hansen.

Hun forteller at flere av de første kvinnelige legene var sentrale kvinnesakspolitikere. Enkeltpersoner og kvinnesaksorganisasjoner jobbet for et bedre helsetilbud for kvinner og barn, og ifølge Arentz-Hansen følte nok de kvinnelige legene en stor forpliktelse til dette. De ble engasjert i mødrehjem og satt i styrene deres, flere var tilsynsleger ved ulike typer barnehjem, for eksempel der foreldrene var døde av tuberkulose. De kjempet frem en ny ekteskapslovgivning som innebar større vern for ektefellene mot kjønnssykdommer, og flere engasjerte seg for tryggere fødsler.

- Selv om det til å begynne med var noe helt nytt med kvinnelige leger, ble de stadig mer kjente, og praksisene bygget seg opp. De kvinnelige legene ble etter hvert veldig populære, særlig blant et kvinnelig publikum.

Forrige side Neste side