Intervju

De første kvinnelige legene - og kampen de kjempet

Kritikerprisen og Norge i dag

Arentz-Hansen ble nominert til Kritikerprisen for boken hun har skrevet.

- Det har vært utrolig spennende å arbeide med denne boka. Det har vært en detektivjob. Det tar tid å forfølge spor, og noen fører aldri fram, men ofte har jeg funnet noe annet på veien. Da jeg startet var jeg sikker på at disse kvinnene har vært betydningsfulle, i hvert fall i kvinnepolitisk forstand. Men da jeg dukket ned i materialet fant jeg også at de påvirket utviklingen, både medisinsk og samfunnsmessig. Jeg synes det har vært feil at vi ikke har visst noe om dem. De var med på å forme det moderne Norge i noen viktige år.

- Finner du spor etter denne frigjøringen i dag?

- Det skjer frigjøringskamper nå også, både i Norge og internasjonalt. Og er det noe i denne historien vi kan lære av, tror jeg det må være de første kvinnelige legenes bevissthet. Vi tenker vi er kommet langt i dag, men det eksisterer stadig fordommer og praktiske hindringer i forbindelse med å velge fritt for noen.

Arentz-Hansen sier det er vanskelig å si når en underliggende motstand snur eller stopper opp.

- For kvinnelige legers del er det påfallende at bare en av fem medisinske professorer i dag er kvinner. En kan spørre seg hva det skyldes og det kan være både komplekst og vanskelig å svare på. Også når det gjelder enkelte kirurgiske fag, er det store kjønnsforskjeller blant spesialistene. Det finnes lite nasjonal forskning på hvorfor det er slik, sier hun, og fortsetter:

- De første kvinnelige legenes historie er jo et eksempel på hvordan utvikling foregår. Enten vi ser bakover eller framover er det dypt fascinerende, synes jeg: Hva skal til for at noe endrer seg? For hundre år siden var det allminnelige synet på kvinner annerledes enn i dag. Likevel eksisterte det helt ulike meninger på samme tid. Det fantes en konvensjonell tenkning og et ønske om å bevare, og det fantes originale tanker og ønske om å forandre, slik at flere skulle få det bedre. Men noen måtte altså føre de nye ideene ut i praksis. Disse kvinnelige legens liv og yrkesliv viser alt som da kan skje.

Forrige side